Spojenie a priesečník dvoch prepojených zoznamov

Vzhľadom na dva prepojené zoznamy vytvorte ďalšie dva prepojené zoznamy, aby ste získali zjednotenie a prienik prvkov existujúcich zoznamov. Príklad vstupu: Zoznam 1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Zoznam 2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Výstup: Zoznam križovatiek: 14 → 9 → 5 Zoznam Únie:…

Čítaj viac

Maximálna následná suma, aby neboli tri za sebou

Problém „Maximálny súčet následnosti taký, že po sebe nie sú tri“, uvádza, že sa vám zadá pole celých čísel. Teraz musíte nájsť subsekvenciu, ktorá má maximálny súčet, že nemôžete brať do úvahy tri po sebe nasledujúce prvky. Pripomíname, že subsekvencia nie je nič iné ako pole ...

Čítaj viac

Počítajte binárne sekvencie párnej dĺžky s rovnakým súčtom prvej a druhej pol bitu

Problém „Počítajte binárne sekvencie rovnomernej dĺžky so rovnakým súčtom prvej a druhej polovice bitov“ uvádza, že máte dané celé číslo. Teraz zistite počet spôsobov, ako zostrojiť binárnu postupnosť veľkosti 2 * n tak, aby prvá a druhá polovica mali rovnaký počet ...

Čítaj viac

Dotazy na XOR najväčšieho nepárneho deliteľa rozsahu

Vyhlásenie o probléme Problém „Dotazy na XOR najväčšieho nepárneho deliteľa rozsahu“ uvádza, že máte dané celé pole a dotaz q, každý dotaz pozostáva z rozsahu. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť XOR najväčšieho nepárneho deliteľa v danom rozsahu ...

Čítaj viac

Problém s obkladmi

Vyhlásenie o probléme „Problém s obkladmi“ uvádza, že máte mriežku s veľkosťou 2 x N a dlaždicu s veľkosťou 2 x 1. Nájdite teda počet spôsobov, ako dlážkovať danú mriežku. Príklad 3 2 Vysvetlenie: Prístup k problému s obkladmi Tento problém môžeme vyriešiť pomocou rekurzie. …

Čítaj viac

Vyhľadajte v matici všetky permutované riadky daného riadku

Vyhlásenie o probléme Nájsť všetky permutované riadky daného riadku v matici uvádza, že máte maticu veľkosti m * n a číslo riadku matice hovorí „riadok“. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť všetky možné riadky, ktoré sú permutačné pre daný riadok. Toto je …

Čítaj viac

Najväčší súčet súvislých podradených polí

Vyhlásenie o probléme Dostanete pole celých čísel. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť najväčšiu sumu súvislého podoblasti. To neznamená nič iné, ako nájsť podradné pole (spojité prvky), ktoré má najväčšiu sumu zo všetkých ostatných podskupín v danom poli. Príklad arr [] = {1, -3, 4,…

Čítaj viac

Hromadné triedenie

Heap sort je technika triedenia založená na porovnaní, ktorá je založená na binárnej halde dátovej štruktúre. HeapSort je podobný výberu, pri ktorom nájdeme maximálny prvok a potom ho umiestnime na koniec. Rovnaký postup opakujeme aj pre zvyšné prvky. Vzhľadom na netriedené ...

Čítaj viac

Nájdite riadok s maximálnym počtom 1

Vyhlásenie o probléme V úlohe „Vyhľadajte riadok s maximálnym počtom 1“ sme zadali maticu (2D pole) obsahujúcu binárne číslice s každým zoradeným riadkom. Nájdite riadok, ktorý má maximálny počet 1. Formát vstupu Prvý riadok obsahujúci dve hodnoty celých čísel n, m. Ďalej, n riadkov ...

Čítaj viac

Translate »