Nájdite počet párov v poli tak, aby ich XOR bolo 0

Stav „Nájdite počet párov v poli tak, aby ich XOR bolo 0“, ktorý predpokladá, že sme dostali pole celých čísel. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť počet párov prítomných v poli, ktoré má pár Ai XOR Aj = 0. Poznámka:…

Čítaj viac

Problém s párovaním priateľov

Vyhlásenie o probléme „Problém s párovaním priateľov“ uvádza, že existuje N priateľov. A každý z nich môže zostať slobodný alebo byť navzájom spárovaný. Lenže po vytvorení páru sa títo dvaja priatelia nemôžu zúčastniť párovania. Musíte teda nájsť celkový počet spôsobov ...

Čítaj viac

Počet podradených polí, ktoré majú celkom odlišné prvky rovnaké ako pôvodné pole

Vyhlásenie o probléme „Počet podradených polí, ktoré majú celkom odlišné prvky rovnaké ako pôvodné pole“, uvádza, že máte dané celé číslo. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť celkový počet podradených polí, ktoré obsahujú všetky odlišné prvky tak, ako sú prítomné v pôvodnom poli. Príklad arr [] = {2, 1, 3, 2,…

Čítaj viac

Počítajte páry z dvoch zoradených polí, ktorých súčet sa rovná danej hodnote x

Vyhlásenie o probléme „Počet párov z dvoch zoradených polí, ktorých súčet sa rovná danej hodnote x“, problém uvádza, že dostanete dve zoradené polia celých čísel a celočíselnú hodnotu zvanú súčet. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť celkový počet párov, ktoré súčet ...

Čítaj viac

Preveďte BST na minimálnu hromadu

Vyhlásenie o probléme Vzhľadom na kompletný binárny vyhľadávací strom, napíšte algoritmus na jeho prevedenie na minimálnu hromadu, čo znamená prevod BST na minimálnu hromadu. Min. Halda by mala byť taká, aby hodnoty vľavo od uzla museli byť menšie ako hodnoty vpravo…

Čítaj viac

Translate »