Riešenie Leetcode na zachytávanie dažďovej vody

Vyhlásenie o probléme Riešenie LeetCode Trapping Rain Water – „Zachytenie dažďovej vody“ uvádza, že dané pole výšok, ktoré predstavuje výškovú mapu, kde šírka každého stĺpca je 1. Musíme nájsť množstvo vody zachytenej po daždi. Príklad: Vstup: výška = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Výstup: 6 Vysvetlenie: Skontrolujte …

Čítaj viac

Maximálne pole z dvoch daných polí udržiavajúcich poradie rovnako

Predpokladajme, že máme dve celé čísla rovnakej veľkosti n. Obe polia môžu obsahovať tiež bežné čísla. Vyhlásenie o probléme žiada o vytvorenie výsledného poľa, ktoré obsahuje maximálne hodnoty „n“ z oboch polí. Prvé pole by malo mať prioritu (prvky prvého…

Čítaj viac

Dĺžka najväčšieho podoblasti so súvislými prvkami

Problém „Dĺžka najväčšieho podoblasti so súvislými prvkami“ uvádza, že ste dostali celé číslo. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť dĺžku najdlhšieho súvislého čiastkového poľa, ktorého prvky je možné usporiadať v poradí (spojité, vzostupné alebo zostupné). Čísla v ...

Čítaj viac

Spočítajte počet trojíc s produktom rovným danému počtu

Úloha „Počítajte počet trojíc s produktom rovným danému počtu“ uvádza, že máme celé číslo a číslo m. Výrok o úlohe žiada zistiť celkový počet trojíc produktu s produktom rovný m. Príklad arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Vysvetlenie Trojčatá…

Čítaj viac

Navrhnite stoh, ktorý podporuje getMin () v čase O (1) a O (1) navyše

Navrhnite stoh, ktorý podporuje getMin () v čase O (1) a O (1) navyše. Špeciálna dátová štruktúra zásobníka teda musí podporovať všetky operácie zásobníka ako - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () v konštantnom čase. Pridajte ďalšiu operáciu getMin (), aby ste vrátili minimálnu hodnotu ...

Čítaj viac

Translate »