V binárnom poli skontrolujte, či je počet predstavovaný podoblastou nepárny alebo párny

Problém „Skontrolujte v binárnom poli číslo predstavované čiastkovým poľom je nepárne alebo párne“ uvádza, že máte dané binárne pole a rozsah. Pole sa skladá z čísla v tvare 0s a 1s. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť počet zastúpených ...

Čítaj viac

Neprekrývajúci sa súčet dvoch množín

Vyhlásenie o probléme Problém „Neprekrývajúci sa súčet dvoch množín“ uvádza, že ako vstupné hodnoty sú vám dané dve polia ako arrA [] a arrB [] rovnakej veľkosti n. Obidve polia majú tiež odlišné prvky jednotlivo a niektoré spoločné prvky. Vašou úlohou je zistiť celkovú sumu ...

Čítaj viac

Dotazy na GCD všetkých čísel poľa okrem prvkov v danom rozsahu

Vyhlásenie o probléme Problém „Dopyty na GCD všetkých čísel poľa okrem prvkov v danom rozsahu“ uvádza, že dostanete celočíselné pole a aq počet dopytov. Každý dotaz obsahuje číslo vľavo a vpravo. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť…

Čítaj viac

Podsekvencia maximálnej dĺžky s rozdielom medzi susednými prvkami buď ako 0 alebo 1

Vyhlásenie o probléme Dostali ste celočíselné pole. Úloha „Maximálna dĺžka podsekvencie s rozdielom medzi susednými prvkami ako 0 alebo 1“ si vyžaduje zistiť maximálnu dĺžku podsekvencie, pričom rozdiel medzi susednými prvkami by nemal byť iný ako 0 alebo 1. Príklad arr[] = {1, …

Čítaj viac

Nahraďte dve po sebe nasledujúce rovnaké hodnoty jednou väčšou

Vyhlásenie o probléme Predpokladajme, že máte celé číslo. Problém „Nahradiť dve po sebe nasledujúce rovnaké hodnoty jednou väčšou“ si žiada nahradiť všetky tieto párové hodnoty hovoriace „a“, ktoré prichádzajú za sebou s číslom „a + 1“ 1 väčším ako oni (dve za sebou nasledujúce čísla), takže aj po úprave alebo opakovanie tam ...

Čítaj viac

Skontrolujte, či dané pole môže predstavovať prechod úrovne objednávky binárneho vyhľadávacieho stromu

Vyhlásenie o probléme Problém „Skontrolujte, či dané pole môže reprezentovať prechod v poradí úrovne binárneho vyhľadávacieho stromu“ uvádza, že ste dostali prechod v poradí úrovne binárneho vyhľadávacieho stromu. A pomocou úrovňového poradia prechádzania stromu. Potrebujeme efektívne zistiť, či poradie úrovne...

Čítaj viac

Translate »