Nájdite spoločné riešenie znakov Leetcode

Vyhlásenie o probléme V tomto probléme sme dostali pole reťazcov. Potrebujeme vytlačiť zoznam všetkých znakov, ktoré sa vyskytujú v každom reťazci v poli (vrátane duplikátov). To znamená, že ak sa znak objaví 2-krát v každom reťazci, ale nie 3-krát, musíme ho mať ...

Čítaj viac

Hľadajte v riešení rotujúceho zoradeného poľa Leetcode

Zvážte zoradené pole, ale bol vybratý jeden index a pole bolo v tomto bode otočené. Teraz, keď je pole otočené, musíte nájsť konkrétny cieľový prvok a vrátiť jeho index. V prípade, že prvok nie je prítomný, vráťte -1. Problém je vo všeobecnosti ...

Čítaj viac

Translate »