Zasadacie miestnosti II Riešenie LeetCode

Vyhlásenie o probléme Riešenie LeetCode na zasadacie miestnosti II – „Zasadacie miestnosti II“ uvádza, že máte k dispozícii rad „intervalov“ časových intervalov stretnutí, kde „intervaly[i] = [ začiatok[i], koniec[i] ]“, vráťte minimálny požadovaný počet konferenčných miestností. Príklad: intervaly = [[0,30],[5,10],[15,20]] 2 Vysvetlenie: Stretnutie jedna sa dá uskutočniť …

Čítaj viac

Subarray Suma sa rovná K LeetCode Solution

Problém Vyhlásenie Subarray Sum Equals K LeetCode Solution – “Subarray Sum Equals K” uvádza, že dostanete pole celých čísel “nums” a celé číslo 'k', vráti celkový počet súvislých subarrays, ktorých súčet sa rovná 'k'. Príklad: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Vysvetlenie: Existuje …

Čítaj viac

Riešenie LeetCode s najdlhším palindromickým podreťazcom

Vyhlásenie o probléme Najdlhší palindromický podreťazec Riešenie LeetCode – „Najdlhší palindromický podreťazec“ uvádza, že ste dostali reťazec s, vráťte najdlhší palindromický podreťazec v s. Poznámka: Palindróm je slovo, ktoré sa číta rovnako dozadu ako dopredu, napr. madam. Príklad: s = „babad“ „bab“ Vysvetlenie: Všetky…

Čítaj viac

Riešenie LRU Cache LeetCode

Otázka Navrhnite štruktúru údajov, ktorá sa riadi obmedzeniami vyrovnávacej pamäte LRU (Last Last Last Used). Implementujte triedu LRUCache: LRUCache(int capacity) Inicializujte vyrovnávaciu pamäť LRU s kapacitou kladnej veľkosti. int get (kľúč int) Vráti hodnotu kľúča, ak kľúč existuje, inak vráti hodnotu -1. void put (kľúč int, hodnota int) Aktualizujte hodnotu kľúča, ak kľúč existuje. V opačnom prípade pridajte pár kľúč – hodnota do…

Čítaj viac

Rozdelte reťazec v vyváženom reťazci Riešenie Leetcode

Vyhlásenie o probléme V tomto probléme dostávame reťazec znakov, ktorý obsahuje iba znaky „R“ a „L“. Reťazec nazývame vyvážený, ak má rovnaký počet „R“ a „L“. Daný reťazec môžeme rozdeliť na disjunktné podreťazce. Cieľom je nájsť maximálny možný počet ...

Čítaj viac

Riešenie Leetcode s kombinovanou sumou

Riešenie problému s kombináciou súčtu Leetcode nám poskytuje pole alebo zoznam celých čísel a cieľ. Hovorí sa nám, aby sme našli kombinácie, ktoré je možné vytvoriť pomocou týchto celých čísel, toľkokrát, koľkokrát to predstavuje daný cieľ. Formálnejšie teda môžeme použiť daný…

Čítaj viac

Unikátne riešenie Leetcode pre cesty

Problém Riešenie Leetcode jedinečných ciest uvádza, že dostanete dve celé čísla predstavujúce veľkosť mriežky. Pomocou veľkosti mriežky, dĺžky a šírky mriežky. Musíme nájsť počet jedinečných ciest od ľavého horného rohu mriežky po ...

Čítaj viac

Pow (x, n) riešenie Leetcode

V úlohe „Riešenie Pow (x, n) Leetcode“ sa uvádza, že dostanete dve čísla, z ktorých jedno je číslo s pohyblivou rádovou čiarkou a druhé celé číslo. Celé číslo označuje exponent a základom je číslo s pohyblivou rádovou čiarkou. Hovorí sa nám, aby sme hodnotu našli po vyhodnotení exponenta nad základňou. …

Čítaj viac

Permutačné riešenie Leetcode

Problém Permutations Leetcode Solution poskytuje jednoduchú postupnosť celých čísel a žiada nás, aby sme vrátili kompletný vektor alebo pole všetkých permutácií danej postupnosti. Takže predtým, ako sa pustíte do riešenia problému. Mali by sme poznať permutácie. Permutácia teda nie je nič iné ako dohoda ...

Čítaj viac

Riešenie Leetcode spoločnosti House Robber II

V prípade problému „House Robber II“ chce lupič vylúpiť peniaze z rôznych domov. Množstvo peňazí v domoch je vyjadrené prostredníctvom poľa. Musíme nájsť maximálnu sumu peňazí, ktorú je možné zarobiť pridaním prvkov do daného poľa podľa ...

Čítaj viac

Translate »