Obrátiť slová v reťazci

Vyhlásenie o probléme „Obrátené slová v reťazci“ uvádza, že ste dostali reťazec s veľkosti n. Vytlačte reťazec v opačnom poradí, takže posledné slovo sa stane prvým, predposledné druhé atď. Týmto reťazcom označujeme vetu obsahujúcu slová namiesto ...

Čítaj viac

Skontrolujte, či sú dva výrazy v zátvorkách rovnaké

Dané dva reťazce s1 a s2 predstavujúce výrazy obsahujúce operátor sčítania, operátor odčítania, malé abecedy a zátvorky. Skontrolujte, či sú dva výrazy v zátvorkách rovnaké. Príklad Vstup s1 = „- (a + b + c)“ s2 = „-abc“ Výstup Áno Vstup s1 = „ab- (cd)“ s2 = „abcd“ Výstup č Algoritmus na kontrolu, či dva…

Čítaj viac

Skontrolujte, či sú vo výraze vyvážené zátvorky

Daný reťazec s dĺžky n. Skontrolujte, či existuje záverečná zátvorka pre každú úvodnú zátvorku, tj či sú všetky zátvorky vyvážené. Inými slovami, môžeme tiež povedať, že ak máme pre každý výraz „{“, „)“ a „]“ „{“, „(“ a „[“, výraz…

Čítaj viac

Vyvážený výraz s výmenou

V probléme Vyvážený výraz s nahradením sme dostali reťazec s obsahujúci zátvorky, tj. „(',') ',' [','] ',' {','} '. Reťazec obsahuje na niektorých miestach aj x ako náhradu zátvorky. Po nahradení všetkých… skontrolujte, či je možné reťazec previesť na výraz s platnou zátvorkou

Čítaj viac

Translate »