Vyhľadajte index zatváracej zátvorky pre danú otváraciu zátvorku vo výraze

Vyhlásenie o probléme Daný reťazec s dĺžky / veľkosti n a celočíselná hodnota predstavujúca index otváracej hranatej zátvorky. Nájdite index uzavieracej zátvorky pre danú otváraciu zátvorku vo výraze. Príklad s = „[ABC [23]] [89]“ index = 0 8 s = „[C- [D]]“ index = 3 5 s ...

Čítaj viac

Iteratívna metóda na zistenie výšky binárneho stromu

Vyhlásenie o probléme Problém „Iteratívna metóda na zistenie výšky binárneho stromu“ uvádza, že ste dostali binárny strom. Výška stromu nájdete pomocou iteračnej metódy. Príklady Vstup 3 Vstup 4 Algoritmus pre iteračnú metódu na zistenie výšky binárneho stromu Výška stromu ...

Čítaj viac

Usporiadajte pole tak, aby sa „arr [j]“ zmenilo na „i“, ak „arr [i]“ je „j“

Vyhlásenie o probléme Problém „Usporiadajte pole tak, aby sa„ arr [j] “zmenilo na„ i “, ak„ arr [i] “je„ j ““, uvádza, že máte pole veľkosti „n“ obsahujúce celé čísla. Čísla v poli sú v rozmedzí od 0 do n-1. Vyhlásenie o probléme žiada o nové usporiadanie poľa v ...

Čítaj viac

Usporiadajte pole v poradí - najmenšie, najväčšie, druhé najmenšie, druhé najväčšie

Vyhlásenie o probléme Predpokladajme, že máte celé číslo. Problém „Usporiadanie poľa v poradí - najmenší, najväčší, 2. najmenší, 2. najväčší, ..“ žiada o usporiadanie poľa takým spôsobom, že najskôr bude najmenšie číslo a potom najväčšie číslo, potom druhé najmenšie a potom druhé …

Čítaj viac

Nájdite odlišné prvky spoločné pre všetky riadky matice

Zadanie problému Dostali sme maticu všetkých celých čísel. Problém „Nájsť odlišné prvky spoločné pre všetky riadky matice“ si vyžaduje nájsť všetky možné odlišné prvky, ale spoločné v každom z riadkov prítomných v matici. Príklad arr[]={ {11, 12, 3, 10}, {11, …

Čítaj viac

Skontrolujte, či sú dva výrazy v zátvorkách rovnaké

Dané dva reťazce s1 a s2 predstavujúce výrazy obsahujúce operátor sčítania, operátor odčítania, malé abecedy a zátvorky. Skontrolujte, či sú dva výrazy v zátvorkách rovnaké. Príklad Vstup s1 = „- (a + b + c)“ s2 = „-abc“ Výstup Áno Vstup s1 = „ab- (cd)“ s2 = „abcd“ Výstup č Algoritmus na kontrolu, či dva…

Čítaj viac

Skontrolujte, či sú vo výraze vyvážené zátvorky

Daný reťazec s dĺžky n. Skontrolujte, či existuje záverečná zátvorka pre každú úvodnú zátvorku, tj či sú všetky zátvorky vyvážené. Inými slovami, môžeme tiež povedať, že ak máme pre každý výraz „{“, „)“ a „]“ „{“, „(“ a „[“, výraz…

Čítaj viac

Vyvážený výraz s výmenou

V probléme Vyvážený výraz s nahradením sme dostali reťazec s obsahujúci zátvorky, tj. „(',') ',' [','] ',' {','} '. Reťazec obsahuje na niektorých miestach aj x ako náhradu zátvorky. Po nahradení všetkých… skontrolujte, či je možné reťazec previesť na výraz s platnou zátvorkou

Čítaj viac

Translate »