Skontrolujte, či dané pole obsahuje duplicitné prvky vo vzdialenosti k od seba

Problém „Skontrolujte, či dané pole obsahuje duplicitné prvky vo vzdialenosti k od seba“ uvádza, že musíme skontrolovať duplikáty v danom neusporiadanom poli v rozsahu k. Tu je hodnota k menšia ako dané pole. Príklady K = 3 arr [] =…

Čítaj viac

Newman – Shanks – Williams má prvenstvo

Vyhlásenie o probléme Prvočíslo Newman – Shanks – Williams (NSW prvočíslo) nie je nič iné ako prvočíslo, ktoré je možné znázorniť v konkrétnej podobe podľa nasledujúceho vzorca: Takže musíme nájsť n-té prvočíslo NSW. Príklad n = 3 7 Vysvetlenie S0 = 1, S1 = 1, S2 = 2 * S1 + S0…

Čítaj viac

Binomický koeficient

Vyhlásenie o probléme Nájdite binomický koeficient pre danú hodnotu n a k. „V matematike sú binomické koeficienty kladné celé čísla, ktoré sa vyskytujú ako koeficienty v binomickej vete. Binomický koeficient je obyčajne indexovaný dvojicou celých čísel n ≥ k ≥ 0 a je zapísaný ako „- citované z Wikipédie. Príklad n = 5, k…

Čítaj viac

Translate »