Vytvorte minimálny počet z danej postupnosti

Problém „Vytvorte minimálny počet z danej postupnosti“ hovorí, že máte uvedený iba nejaký vzor I a D. Význam I znamená zväčšenie a zmenšenie, ktoré nám poskytuje D. Problémové vyhlásenie žiada vytlačiť minimálny počet, ktorý vyhovuje danému vzoru. Máme …

Čítaj viac

Usporiadajte binárny reťazec ako alternatívne výskyty x a y

Vyhlásenie o probléme Predpokladajme, že dostanete binárny reťazec a dve čísla x a y. Reťazec sa skladá iba z 0 a 1 s. Problém „Usporiadať binárny reťazec ako alternatívne výskyty x a y“ žiada o zmenu usporiadania reťazca tak, aby 0 prichádzalo x-krát ⇒ 1 prichádza ...

Čítaj viac

Skontrolujte, či dané pole môže predstavovať prechod úrovne objednávky binárneho vyhľadávacieho stromu

Vyhlásenie o probléme Problém „Skontrolujte, či dané pole môže reprezentovať prechod v poradí úrovne binárneho vyhľadávacieho stromu“ uvádza, že ste dostali prechod v poradí úrovne binárneho vyhľadávacieho stromu. A pomocou úrovňového poradia prechádzania stromu. Potrebujeme efektívne zistiť, či poradie úrovne...

Čítaj viac

Najväčšia obdĺžniková podmatrica s rovnakým počtom 1 a 0

Vyhlásenie o probléme Vzhľadom na binárnu maticu veľkosti nx m. Problém je nájsť najväčšiu plochu obdĺžnikovej pod-matice s rovnakým počtom 1 a 0. Príklad Rozmery = 4 x 4 Matrix: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0…

Čítaj viac

Nájdite jediný opakujúci sa prvok medzi 1 až N-1

Pri hľadaní jediného opakujúceho sa prvku medzi 1 až N-1 problémom sme dostali pole náhodných celých čísel v rozsahu od 1 do n-1. Bude sa opakovať jedno číslo. Vašou úlohou je nájsť toto číslo. Príklad vstupu [2,3,4,5,2,1] A Výstup 2 Vysvetlenie 2 je ...

Čítaj viac

Nájdite nuly, ktoré sa majú preklopiť, aby sa maximalizoval počet po sebe idúcich 1

Zadanie problému V úlohe „Nájsť nuly na prevrátenie, aby sa počet po sebe idúcich 1 maximalizoval“ sme dali binárne pole a číslo x, ktoré označuje číslo. núl, ktoré sa majú prevrátiť. Napíšte program, ktorý nájde nuly, ktoré je potrebné prevrátiť, aby…

Čítaj viac

Translate »