Vytlačte všetky triplety v zoradenom poli, ktoré tvoria AP

Problém „Vytlačiť všetky triplety v zoradenom poli, ktoré tvoria AP“ uvádza, že sme dostali zoradené celé číslo. Úlohou je zistiť všetky možné trojčatá, ktoré môžu tvoriť aritmetický postup. Príklad arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8,…

Čítaj viac

Nájdite počet párov v poli tak, aby ich XOR bolo 0

Stav „Nájdite počet párov v poli tak, aby ich XOR bolo 0“, ktorý predpokladá, že sme dostali pole celých čísel. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť počet párov prítomných v poli, ktoré má pár Ai XOR Aj = 0. Poznámka:…

Čítaj viac

Nájdite podoblasť s daným súčtom (spracováva záporné čísla)

Problém „Nájsť čiastkové pole s daným súčtom (spracováva záporné čísla)“ uvádza, že dostanete celé číslo, ktoré obsahuje tiež záporné celé čísla a číslo, ktoré sa volá „súčet“. Vyhlásenie o probléme žiada o vytlačenie čiastkového poľa, ktorého súčet predstavuje dané číslo nazývané „súčet“. Ak viac ako jedno čiastkové pole ...

Čítaj viac

Iteračná metóda na nájdenie predkov daného binárneho stromu

Vyhlásenie o probléme „Iteračná metóda na vyhľadanie predkov daného binárneho stromu“ uvádza, že sa vám zadá binárny strom a celé číslo predstavujúce kľúč. Vytvorte funkciu na vytlačenie všetkých predkov daného kľúča pomocou iterácie. Príklad klávesu vstupu = 6 5 2 1 Vysvetlenie:…

Čítaj viac

Poradie pomocou komínov

Vo fronte pomocou problému so zásobníkom musíme implementovať nasledujúce funkcie frontu pomocou štandardných funkcií štruktúry dát zásobníka, Zaobstarať: Pridať prvok na koniec frontu Dequeue: Odstrániť prvok zo začiatku frontu Príklad Vstup : Zaradiť (5) Zaradiť (11) Zaradiť (39) Zaradiť ()…

Čítaj viac

Naprogramujte prepínanie všetkých znakov v reťazci

Vyhlásenie o probléme V úlohe „Program na prepínanie všetkých znakov v reťazci“, ktorú sme zadali reťazec, napíšeme program, ktorý prepína všetky znaky daného reťazca. Prepínanie tu znamená prevod všetkých veľkých znakov na malé a všetkých malých znakov na veľké písmená. Formát vstupu Prvý…

Čítaj viac

Zoradiť reťazec podľa iného reťazca

Problem Statement Dané dva vstupné reťazce, vzor a reťazec. Reťazec musíme zoradiť podľa poradia definovaného vzorom. Reťazec vzoru nemá žiadne duplikáty a obsahuje všetky znaky reťazca. Vstupný formát Prvý riadok obsahujúci reťazec s, ktorý potrebujeme ...

Čítaj viac

Skontrolujte, či reťazec sleduje poradie znakov podľa vzoru alebo nie

Vyhlásenie o probléme Pri probléme „Skontrolovať, či reťazec sleduje poradie znakov podľa vzoru alebo nie“ musíme skontrolovať, či znaky v danom vstupnom reťazci sledujú rovnaké poradie, ako je určené znakmi prítomnými v danom vstupnom vzore, potom vytlačiť „Áno“ inak vytlačiť „Nie“. Vstupný formát…

Čítaj viac

Translate »