Maximálny rozdiel medzi prvým a posledným indexom prvku v poli

Predpokladajme, že máte pole celých čísel. Problém „Maximálny rozdiel medzi prvým a posledným indexom prvku v poli“ si vyžaduje zistiť rozdiel medzi prvým a posledným indexom každého čísla prítomného v poli tak, že rozdiel je maximálny zo všetkých. Príklad…

Čítaj viac

Tlač upraveného poľa po operáciách prírastku rozsahu viacerých polí

Problém „Vytlačiť upravené pole po operáciách prírastku rozsahu viacerých polí“ uvádza, že máte dané celé číslo a sú uvedené počty dotazov „q“. Uvádza sa tiež jedna celočíselná hodnota „d“. Každý dopyt obsahuje dve celé čísla, počiatočnú hodnotu a koncovú hodnotu. Vyhlásenie o probléme žiada nájsť ...

Čítaj viac

Minimálny počet odlišných prvkov po odstránení m položiek

Vyhlásenie o probléme Problém „Minimálny počet odlišných prvkov po odstránení m položiek“ uvádza, že máte pole a celé číslo m. Každý prvok poľa označuje ID položky. Príkaz problému vyžaduje odstránenie m prvkov takým spôsobom, že by malo existovať minimálne ...

Čítaj viac

Transformácia maximálnej hmotnosti daného reťazca

Vyhlásenie o probléme Transformácia maximálnej hmotnosti daného problému s reťazcom uvádza, že daný reťazec sa skladá iba z dvoch znakov „A“ a „B“. Máme operáciu, kde môžeme premeniť reťazec na iný reťazec prepnutím ľubovoľného znaku. Je teda možných veľa transformácií. Zo všetkých možných ...

Čítaj viac

Vesmírne optimalizované riešenie DP pre problém s batohom 0-1

Vyhlásenie o probléme Dostávame batoh, ktorý unesie určitú váhu, musíme vybrať niektoré z predmetov s určitou hodnotou. Predmety by sa mali vyberať tak, aby sa maximalizovala hodnota batohu (celková hodnota vyzdvihnutých predmetov). …

Čítaj viac

Najväčší súčet súvislých podradených polí

Vyhlásenie o probléme Dostanete pole celých čísel. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť najväčšiu sumu súvislého podoblasti. To neznamená nič iné, ako nájsť podradné pole (spojité prvky), ktoré má najväčšiu sumu zo všetkých ostatných podskupín v danom poli. Príklad arr [] = {1, -3, 4,…

Čítaj viac

Počítajte páry, ktorých produkty existujú v poli

V počte párov, ktorých produkty existujú v probléme poľa, sme dali pole, spočítajte všetky odlišné páry, ktorých hodnota produktu je v poli. Príklad Vstup A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Výstup Počet samostatných párov, ktorých produkt existuje v poli, je: 2 Páry sú: (2, ...

Čítaj viac

Porovnanie reťazcov obsahujúce zástupné znaky

Pri porovnávaní reťazcov obsahujúcich problém so zástupnými znakmi sme zadali dva reťazce, druhý reťazec obsahuje malé abecedy a prvý obsahuje malé abecedy a niektoré vzory zástupných znakov. Zástupné znaky sú:?: Môžeme tento zástupný znak nahradiť ľubovoľnou malou abecedou. *: tento zástupný znak môžeme nahradiť ľubovoľným reťazcom. Prázdny ...

Čítaj viac

Translate »