Nájdite počet párov v poli tak, aby ich XOR bolo 0

Stav „Nájdite počet párov v poli tak, aby ich XOR bolo 0“, ktorý predpokladá, že sme dostali pole celých čísel. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť počet párov prítomných v poli, ktoré má pár Ai XOR Aj = 0. Poznámka:…

Čítaj viac

Spočítajte spôsoby, ako sa dostať na n-té schodisko, pomocou krokov 1, 2 alebo 3

Problém „Spočítajte spôsoby, ako sa dostať na n-té schodisko pomocou krokov 1, 2 alebo 3“ uvádza, že stojíte na zemi. Teraz sa musíte dostať na koniec schodiska. Koľko spôsobov je teda na koniec, ak dokážete preskočiť iba 1, 2, ...

Čítaj viac

Dostanete pole párov a nájdite v ňom všetky symetrické páry

Nájsť všetky symetrické páry - dostanete pár párov poľa. Musíte v ňom zistiť symetrické páry. O symetrickom páre sa hovorí, že je symetrický, keď v pároch hovoria (a, b) a (c, d), v ktorých sa „b“ rovná „c“ a „a“ je ...

Čítaj viac

Nájdite podoblasť s daným súčtom (spracováva záporné čísla)

Problém „Nájsť čiastkové pole s daným súčtom (spracováva záporné čísla)“ uvádza, že dostanete celé číslo, ktoré obsahuje tiež záporné celé čísla a číslo, ktoré sa volá „súčet“. Vyhlásenie o probléme žiada o vytlačenie čiastkového poľa, ktorého súčet predstavuje dané číslo nazývané „súčet“. Ak viac ako jedno čiastkové pole ...

Čítaj viac

Tlač upraveného poľa po operáciách prírastku rozsahu viacerých polí

Problém „Vytlačiť upravené pole po operáciách prírastku rozsahu viacerých polí“ uvádza, že máte dané celé číslo a sú uvedené počty dotazov „q“. Uvádza sa tiež jedna celočíselná hodnota „d“. Každý dopyt obsahuje dve celé čísla, počiatočnú hodnotu a koncovú hodnotu. Vyhlásenie o probléme žiada nájsť ...

Čítaj viac

Dopyty na sumárny rozsah bez aktualizácií

Vyhlásenie o probléme Problém „Dotazy na rozsah súčtov bez aktualizácií“ uvádza, že máte pole celých čísel a rozsah. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť súčet všetkých prvkov v danom rozsahu. Príklad arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Dopyt: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

Čítaj viac

Nájdite minimálnu vzdialenosť medzi dvoma číslami

Vyhlásenie o probléme Zadali ste pole a dve čísla nazývané x a y. Problém „Zistiť minimálnu vzdialenosť medzi dvoma číslami“ žiada zistiť minimálnu možnú vzdialenosť medzi nimi. Uvedené pole môže mať spoločné prvky. Môžete predpokladať, že x aj y sú rôzne. …

Čítaj viac

Spočítajte štvornásobky zo štyroch zoradených polí, ktorých súčet sa rovná danej hodnote x

Vyhlásenie o probléme Problém „Počítajte štvornásobky zo štyroch zoradených polí, ktorých súčet sa rovná danej hodnote x“, uvádza sa, že máte štyri celé čísla a hodnotu s názvom x. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť, koľko štvorčiat sa dá vytvoriť, z ktorých súčet prvkov ...

Čítaj viac

Nájdite podskupinu s najmenším priemerom

Vyhlásenie o probléme Zadali ste celé číslo a číslo k. Vyhlásenie o úlohe žiada o nájdenie podoblasti s najmenším priemerom, čo je zistenie čiastkového poľa k prvkov, ktoré majú minimálny priemer. Príklad arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Sub-pole z [0, 2] má minimálny priemer. Vysvetlenie:…

Čítaj viac

Translate »