Najdlhšia rastúca cesta v riešení Matrix LeetCode

Vyhlásenie o probléme Najdlhšia rastúca cesta v matici Riešenie LeetCode – Vzhľadom na maticu mxn celých čísel vráťte dĺžku najdlhšej rastúcej cesty v matici. Z každej bunky sa môžete pohybovať v štyroch smeroch: doľava, doprava, nahor alebo nadol. Nesmiete sa pohybovať diagonálne ani sa pohybovať mimo hranice (tj obtáčanie nie je povolené). Vstup:…

Čítaj viac

Binárny strom Maximálny súčet cesty Riešenie LeetCode

Vyhlásenie o probléme Binárny strom Maximálny súčet cesty LeetCode Riešenie – Cesta v binárnom strome je sekvencia uzlov, pričom každá dvojica susedných uzlov v sekvencii ich spája hrana. Uzol sa môže v sekvencii objaviť maximálne raz. Upozorňujeme, že cesta nepotrebuje…

Čítaj viac

Set Matrix Zeroes Leetcode Solution

Vyhlásenie o probléme Riešenie LeetCode Set Matrix Zeroes – „Set Matrix Zeroes“ uvádza, že ste dostali maticu celočíselnej matice mxn. Potrebujeme upraviť vstupnú maticu tak, že ak niektorá bunka obsahuje prvok 0, nastavte jej celý riadok a stĺpec na 0. Musíte to urobiť v…

Čítaj viac

Minimálne operácie na prevod X na Y

Vyhlásenie problému Problém „Minimálny počet operácií na konverziu X na Y“ uvádza, že máte dve čísla X a Y, je potrebné previesť X na Y pomocou nasledujúcich operácií: Počiatočné číslo je X. Nasledujúce operácie je možné vykonávať na X a na vygenerované čísla...

Čítaj viac

Implementujte Stack and Queue pomocou Deque

Vyhlásenie o probléme Stav „Implementácia balíka a frontu pomocou funkcie Deque“ uvádza, že je potrebné napísať algoritmus na implementáciu balíka a frontu pomocou funkcie Deque (dvojitá fronta). Príklad (zásobník) Push (1) Push (2) Push (3) Pop () isEmpty () Pop () Size () 3 false 2 1 Príklad (fronta) Enqueue (1) Enqueue (2) Enqueue (3) Dequeue isEmpty () Veľkosť () Dequeue () 1 nepravdivé 2 ...

Čítaj viac

Nájdite počet zamestnancov pod každým zamestnancom

HashMaps sú jednou z najužitočnejších dátových štruktúr. Nájsť počet zamestnancov pod každým zamestnancom je problém, ktorý mi pripomína vznik slávneho filmu. Ak snívať vo sne. Tu máme zamestnanca pracujúceho pod zamestnancom atď. Vyhlásenie o probléme Takže, čo ...

Čítaj viac

Translate »