Riešenie Leetcode s minimálnym súčtom cesty

Vyhlásenie o probléme Minimálny súčet cesty LeetCode Solution – „Minimálny súčet cesty“ hovorí, že daná anxm mriežka pozostávajúca z nezáporných celých čísel a musíme nájsť cestu z ľavého horného rohu do pravého dolného rohu, čo minimalizuje súčet všetkých čísel pozdĺž cesty . Môžeme sa pohybovať len…

Čítaj viac

Riešenie Leetcode vyrovnávacej pamäte LRU

Vyhlásenie o probléme Riešenie LRU Cache LeetCode – „LRU Cache“ vás žiada, aby ste navrhli dátovú štruktúru, ktorá bude nasledovať najmenej nedávno používanú (LRU) vyrovnávaciu pamäť Potrebujeme implementovať triedu LRUCache, ktorá má nasledujúce funkcie: LRUCache(int capacity): Inicializuje vyrovnávaciu pamäť LRU s kladnou veľkostnou kapacitou. int get (kľúč int): Vráti hodnotu ...

Čítaj viac

Riešenie hľadania mín LeetCode

Problem Statement Minesweeper LeetCode Solution – Poďme si zahrať hru na hľadanie mín (Wikipedia, online hra)! Dostanete maticovú dosku mxn char predstavujúcu hraciu dosku, kde: 'M' predstavuje neodhalenú mínu, 'E' predstavuje neodhalené prázdne políčko, 'B' predstavuje odhalené prázdne políčko, ktoré nemá žiadne susedné míny (tj nad, pod vľavo, vpravo a všetko…

Čítaj viac

Serializácia a deserializácia Binárneho stromu Riešenie LeetCode

Vyhlásenie o probléme Serializácia a deserializácia binárneho stromu Riešenie LeetCode – Serializácia je proces konverzie dátovej štruktúry alebo objektu na sekvenciu bitov tak, aby ich bolo možné uložiť do súboru alebo vyrovnávacej pamäte alebo preniesť cez sieťové pripojenie na neskoršiu rekonštrukciu. v…

Čítaj viac

Riešenie Leetcode s kombinovanou sumou

Riešenie problému s kombináciou súčtu Leetcode nám poskytuje pole alebo zoznam celých čísel a cieľ. Hovorí sa nám, aby sme našli kombinácie, ktoré je možné vytvoriť pomocou týchto celých čísel, toľkokrát, koľkokrát to predstavuje daný cieľ. Formálnejšie teda môžeme použiť daný…

Čítaj viac

Dostupné zachytenia pre riešenie Rook Leetcode

Vyhlásenie o probléme V tomto probléme dostaneme 2-D maticu, ktorá predstavuje šachovnicu s bielou vežou a niekoľkými ďalšími figúrkami. Whiteovu vežu predstavuje postava „R“. Bieli biskupi sú reprezentovaní písmenom „B“ a čierni pešiaci sú reprezentovaní písmenom „p“. Problém zaručuje, že ...

Čítaj viac

Znásobte reťazce riešenia Leetcode

Problém Riešenie vynásobenia reťazcov Leetcode nás žiada, aby sme vynásobili dva reťazce, ktoré nám boli dané ako vstup. Sme povinní tento výsledok vynásobenia funkciou volajúceho vytlačiť alebo vrátiť. Teda formálne povedané, keď uvedieme dva reťazce, nájdite súčin daných reťazcov. …

Čítaj viac

Počet indexových párov s rovnakými prvkami v poli

Predpokladajme, že sme dali celé číslo. Problém „Počet indexových párov s rovnakými prvkami v poli“ si žiada zistiť počet párov indexov (i, j) takým spôsobom, že arr [i] = arr [j] a i sa nerovná j . Príklad arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 Vysvetlenie Páry ...

Čítaj viac

Translate »