Vytlačte Fibonacciho postupnosť pomocou 2 premenných

Vyhlásenie o probléme Problém „Vytlačiť Fibonacciho postupnosť pomocou 2 premenných“ uvádza, že je potrebné vytlačiť Fibonacciho postupnosť, ale existuje obmedzenie použitia iba 2 premenných. Príklad n = 5 0 1 1 2 3 5 Vysvetlenie Výstupná sekvencia má prvých päť prvkov…

Čítaj viac

Číslo palindrómu

Vyhlásenie problému Problém „Číslo palindrómu“ uvádza, že ste dostali celé číslo. Skontrolujte, či ide o palindróm alebo nie. Vyriešte tento problém bez premeny daného čísla na reťazec. Príklad 12321 true Vysvetlenie 12321 je číslo palindrómu, pretože keď obrátime 12321, dostaneme 12321 …

Čítaj viac

Obrátiť číslo pomocou stohu

Na druhej strane číslo, ktoré používa zásobník, sme zadali celočíselnú premennú predstavujúcu číslo. Vytlačte obrátené dané číslo pomocou stohu. Príklad vstupu: 12345 Výstup: 54321 Vstup: 207 Výstup: 702 Vysvetlenie obrátenia čísla pomocou stohu Nechajte číslo n = 12345 Začnite prechádzať a ukladajte ...

Čítaj viac

Translate »