Maximálny súčet párov so špecifickým rozdielom

V úlohe „Maximálny súčet párov so špecifickým rozdielom“ sa uvádza, že dostanete pole celých čísel a celé číslo K. Potom sa zobrazí výzva na zistenie maximálneho súčtu nezávislých párov. Môžeme spárovať dve celé čísla, ak majú absolútny rozdiel menší ako K.…

Čítaj viac

Počet indexových párov s rovnakými prvkami v poli

Predpokladajme, že sme dali celé číslo. Problém „Počet indexových párov s rovnakými prvkami v poli“ si žiada zistiť počet párov indexov (i, j) takým spôsobom, že arr [i] = arr [j] a i sa nerovná j . Príklad arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 Vysvetlenie Páry ...

Čítaj viac

Zostavte binárny strom z danej reprezentácie nadradeného poľa

Problém „Vytvoriť binárny strom z daného zastúpenia nadradeného poľa“ uvádza, že ste dostali pole. Toto vstupné pole predstavuje binárny strom. Teraz musíte na základe tohto vstupného poľa skonštruovať binárny strom. Pole ukladá index nadradeného uzla pri každom indexe. …

Čítaj viac

Hraničný priechod binárneho stromu

Vyhlásenie o probléme Problém „Boundary Traversal of binary tree“ uvádza, že ste dostali binárny strom. Teraz musíte vytlačiť hraničný pohľad na binárny strom. Tu znamená prechod hranice, že všetky uzly sú zobrazené ako hranica stromu. Uzly sú viditeľné z ...

Čítaj viac

Ako skontrolovať, či sú dve dané sady disjunktné?

Problém „Ako skontrolovať, či sú dve dané sady disjunktné?“ uvádza, že predpokladáme, že dostanete dve množiny vo forme poľa, napríklad set1 [] a set2 []. Vašou úlohou je zistiť, či sú tieto dve sady disjunktné sady alebo nie. Príklad inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Čítaj viac

Skontrolujte, či dané pole obsahuje duplicitné prvky vo vzdialenosti k od seba

Problém „Skontrolujte, či dané pole obsahuje duplicitné prvky vo vzdialenosti k od seba“ uvádza, že musíme skontrolovať duplikáty v danom neusporiadanom poli v rozsahu k. Tu je hodnota k menšia ako dané pole. Príklady K = 3 arr [] =…

Čítaj viac

Tlačte pravý pohľad na binárny strom

Vyhlásenie o probléme Problém „Tlačiť na pravý pohľad na binárny strom“ uvádza, že ste dostali binárny strom. Teraz musíte nájsť správny pohľad na tento strom. Tu pravý pohľad na binárny strom znamená vytlačiť sekvenciu tak, ako vyzerá strom pri pohľade z ...

Čítaj viac

Napíšte funkciu na získanie priesečníka dvoch prepojených zoznamov

Vyhlásenie o probléme Problém „Napíšte funkciu na získanie priesečníka dvoch prepojených zoznamov“ uvádza, že sa vám zobrazia dva prepojené zoznamy. Nie sú to však nezávislé prepojené zoznamy. V určitom okamihu sú spojené. Teraz musíte nájsť tento priesečník týchto dvoch zoznamov. …

Čítaj viac

Translate »