Riešenie Leetcode na generovanie zátvoriek

Vyhlásenie o probléme Generovanie zátvoriek Riešenie LeetCode – „Generovať zátvorky“ uvádza, že vzhľadom na hodnotu n. Musíme vygenerovať všetky kombinácie n párov zátvoriek. Vráťte odpoveď vo forme vektora reťazcov dobre vytvorených zátvoriek. Príklad: Vstup: n = 3 Výstup: [“((()))”,”(()())”,”(())()”,”()(())”,”()( )()”] Vysvetlenie: …

Čítaj viac

Matchsticks to Square Leetcode Solution

Problém Vyhlásenie Dostanete celočíselné pole zápaliek, kde zápalky[i] je dĺžka itej zápalky. Chcete použiť všetky zápalky na vytvorenie jedného štvorca. Nemali by ste zlomiť žiadnu palicu, ale môžete ich spojiť a každá zápalka sa musí použiť presne raz. Ak je to možné, vráťte hodnotu true a v opačnom prípade vráťte hodnotu false. Príklad vstupu: zápalky = …

Čítaj viac

Rozdelenie na K Rovnočetné podmnožiny Riešenie Leetcode

Vyhlásenie o probléme Rozdelenie na K podmnožiny rovnakého súčtu Riešenie LeetCode – „Rozdelenie na podmnožiny rovnakého súčtu“ uvádza, že ste dostali čísla celočíselného poľa a celé číslo k, ktoré vráti hodnotu true, ak je možné mať k neprázdnych podmnožín, ktorých súčty všetci sú si rovní. Príklad: Vstup: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Výstup: …

Čítaj viac

Riešenie Leetcode na rozdelenie palindrómu

Vyhlásenie o probléme Rozdelenie palindrómu na oddiely LeetCode riešenie – „Rozdelenie palindrómu“ uvádza, že ste dostali reťazec, rozdeľte vstupný reťazec tak, aby každý podreťazec oddielu bol palindróm. Vráti všetky možné oddiely palindrómu vstupného reťazca. Príklad: Vstup: s = ”aab” Výstup: [[“a”,”a”,”b”],[“aa”,”b”]] Vysvetlenie: Existujú presne 2 platné …

Čítaj viac

Odstrániť neplatné zátvorky Leetcode Solution

Vyhlásenie o probléme Riešenie Leetcode Remove Invalid Parentheses – uvádza, že ste dostali reťazec s, ktorý obsahuje zátvorky a malé písmená. Aby bol vstupný reťazec platný, musíme odstrániť minimálny počet neplatných zátvoriek. Musíme vrátiť všetky možné výsledky v akomkoľvek poradí. Šnúrka je…

Čítaj viac

Riešenie Leetcode s kombinovanou sumou

Riešenie problému s kombináciou súčtu Leetcode nám poskytuje pole alebo zoznam celých čísel a cieľ. Hovorí sa nám, aby sme našli kombinácie, ktoré je možné vytvoriť pomocou týchto celých čísel, toľkokrát, koľkokrát to predstavuje daný cieľ. Formálnejšie teda môžeme použiť daný…

Čítaj viac

Riešenie leetkódu Word Search

Vyhlásenie o probléme Vzhľadom na tabuľu mxn a slovo nájdite, či slovo existuje v mriežke. Slovo môže byť vytvorené z písmen postupne susediacich buniek, kde „susedné“ bunky susedia horizontálne alebo vertikálne. Tá istá bunka s písmenom sa nesmie použiť viac ako raz. Príklad…

Čítaj viac

Kombinácie riešenia Leetcode

Riešenie problémov s kombináciami Leetcode nám poskytuje dve celé čísla, n a k. Je nám povedané, aby sme vygenerovali všetky sekvencie, ktoré majú k prvkov vybraných z n prvkov od 1 do n. Tieto sekvencie vraciame ako pole. Prejdime si niekoľko príkladov, aby sme…

Čítaj viac

Permutačné riešenie Leetcode

Problém Permutations Leetcode Solution poskytuje jednoduchú postupnosť celých čísel a žiada nás, aby sme vrátili kompletný vektor alebo pole všetkých permutácií danej postupnosti. Takže predtým, ako sa pustíte do riešenia problému. Mali by sme poznať permutácie. Permutácia teda nie je nič iné ako dohoda ...

Čítaj viac

Translate »