Otázky k rozhovoru s Avalarou

Otázky Avalara Array

Otázka 1. Najdlhšia subsekvencia, takže rozdiel medzi adjuvanciami je jeden Problém „Najdlhšia subsekvencia, že rozdiel medzi adjuvantmi je jeden“ uvádza, že vám je dané celé číslo. Teraz musíte zistiť dĺžku najdlhšej subsekvencie tak, aby rozdiel susedných prvkov bol 1. Príklad 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Vysvetlenie Ako ...

Čítaj viac

Otázka 2. Skontrolujte, či dané pole obsahuje duplicitné prvky vo vzdialenosti k od seba Problém „Skontrolovať, či dané pole obsahuje duplicitné prvky vo vzdialenosti k od seba“ hovorí, že musíme skontrolovať duplikáty v danom neusporiadanom poli v rozsahu k. Tu je hodnota k menšia ako dané pole. Príklady K = 3 arr[] = ...

Čítaj viac

Otázka 3. Spárujte s daným produktom Problém „Spárovať s daným produktom“ uvádza, že dostanete celočíselné pole a číslo „x“. Zistite, či pole pozostáva z páru, ktorého súčin sa rovná 'x' existuje v danom vstupnom poli. Príklad [2,30,12,5] x = 10 Áno, tu je vysvetlenie páru produktov 2 ...

Čítaj viac

Otázka 4. Nájdite zoradenú sekvenciu veľkosti 3 v lineárnom čase Vyhlásenie o probléme Problém „Nájdite zoradenú sekvenciu veľkosti 3 v lineárnom čase“ uvádza, že máte celé číslo. Vyhlásenie o úlohe žiada zistiť tri čísla takým spôsobom, že pole [i] <pole [k] <pole [k] a i <j <k. Príklad arr [] ...

Čítaj viac

Otázka 5. Usporiadajte pole tak, aby boli párne prvky indexu menšie a nepárne prvky indexu väčšie Zadanie problému Zadali ste pole celých čísel. Problém „Preusporiadať pole tak, že párne indexové prvky sú menšie a nepárne indexové prvky väčšie“ vyžaduje preusporiadanie poľa tak, že párne indexové prvky by mali byť menšie ako nepárne indexové prvky v ...

Čítaj viac

Otázka 6. Problém s tlačou zátvoriek v Matrix Chain Multiplication Vyhlásenie o probléme Potrebujeme nájsť poradie násobenia matíc tak, aby bol minimalizovaný počet operácií zapojených do násobenia všetkých matíc. Potom musíme vytlačiť túto objednávku, tj tlačiť zátvorky v probléme násobenia maticových reťazcov. Zvážte, že máte 3 matice A, B, ...

Čítaj viac

Otázky týkajúce sa reťazca Avalara

Otázka 7. Najdlhšia opakovaná sekvencia Problém „Najdlhšia opakovaná následnosť“ uvádza, že ste dostali reťazec ako vstup. Zistite najdlhšiu opakovanú podsekvenciu, to je podsekvencia, ktorá existuje dvakrát v reťazci. Príklad aeafbdfdg 3 (afd) Prístup Problém nás žiada, aby sme zistili najdlhšiu opakovanú podsekvenciu v reťazci. ...

Čítaj viac

Otázka 8. Konverzia prefixu pred infixom V probléme s konverziou prefixu na infix sme dali výraz v notácii prefixu. Napíš program, ktorý ho prevedie na infixový výraz. Predpona V tejto notácii sa operandy zapisujú za operátorom. Je tiež známa ako poľská notácia. Napríklad: + AB je predponový výraz. ...

Čítaj viac

Otázky týkajúce sa grafu Avalara

Otázka 9. Iteratívna hĺbka, prvý priechod grafu V iteratívnom hĺbkovom prvom prechode problému grafu sme poskytli štruktúru údajov grafu. Napíšte program, ktorý vytlačí hĺbkový prvý prechod daného grafu iteračnou metódou. Príklad vstupu: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Čítaj viac

Otázky týkajúce sa balíka Avalara

Otázka 10. Iteratívna hĺbka, prvý priechod grafu V iteratívnom hĺbkovom prvom prechode problému grafu sme poskytli štruktúru údajov grafu. Napíšte program, ktorý vytlačí hĺbkový prvý prechod daného grafu iteračnou metódou. Príklad vstupu: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Čítaj viac

Otázka 11. Konverzia prefixu pred infixom V probléme s konverziou prefixu na infix sme dali výraz v notácii prefixu. Napíš program, ktorý ho prevedie na infixový výraz. Predpona V tejto notácii sa operandy zapisujú za operátorom. Je tiež známa ako poľská notácia. Napríklad: + AB je predponový výraz. ...

Čítaj viac

Otázky do fronty Avalara

Otázka 12. Prioritný front Prioritný front je typ dátovej štruktúry, ktorý je podobný bežnému frontu, ale má prioritu spojenú s každým jeho prvkom. Vyššia priorita bude mať prvok skôr. V niektorých prípadoch existujú dva prvky s rovnakou prioritou, prvok v poradí ...

Čítaj viac

Otázky Avalara Matrix

Otázka 13. Problém s tlačou zátvoriek v Matrix Chain Multiplication Vyhlásenie o probléme Potrebujeme nájsť poradie násobenia matíc tak, aby bol minimalizovaný počet operácií zapojených do násobenia všetkých matíc. Potom musíme vytlačiť túto objednávku, tj tlačiť zátvorky v probléme násobenia maticových reťazcov. Zvážte, že máte 3 matice A, B, ...

Čítaj viac

Ďalšie otázky Avalara

Otázka 14. Spočítajte páry z dvoch prepojených zoznamov, ktorých súčet sa rovná danej hodnote Vyhlásenie o probléme Problém „Počet párov z dvoch prepojených zoznamov, ktorých súčet sa rovná danej hodnote“, uvádza, že sa vám zobrazia dva spojené zoznamy a súčet celočíselných hodnôt. V problémovom vyhlásení bolo požiadané o zistenie, koľko párov spolu má súčet rovný danej hodnote. Príklad ...

Čítaj viac

Translate »