Otázky týkajúce sa rozhovoru s BlackRock

Pin

Ako globálny investičný manažér a splnomocnenec pre našich klientov je naším cieľom v BlackRock pomôcť každému zažiť finančný blahobyt. Od roku 1999 sme popredným poskytovateľom finančných technológií a naši klienti sa na nás obracajú s riešením, ktoré potrebujú pri plánovaní svojich najdôležitejších cieľov.

Od spoločnosti Glassdoor má hodnotenie 4.1* a je považovaná za jednu z najlepších spoločností založených na produktoch. Je vysoko uznávaný pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Poskytujú tiež dobré školenia, ktoré budú prospešné aj v budúcnosti. Na pohovor si môžete precvičiť nižšie uvedené otázky na BlackRock Interview. Pre vašu referenciu sme zhromaždili minulé často kladené otázky z BlackRock Interview.

Otázky týkajúce sa BlackRock Array

Otázka 1. Minimálny súčet násobení n čísel Úloha „Minimálny súčet násobení n čísel“ uvádza, že máte n celých čísel a musíte minimalizovať súčet násobenia všetkých čísel tak, že vezmete dva vedľa seba susediace prvky a vrátite ich súčet mod 100, kým jedno číslo ...

Čítaj viac

Otázka 2. Minimálna operácia, aby sa všetky prvky v poli vyrovnali Problém „Minimálna operácia, aby sa všetky prvky vyrovnali v poli“ uvádza, že ste dostali pole s niekoľkými celými číslami. Musíte zistiť minimálne operácie, ktoré je možné vykonať, aby sa pole stalo rovnocenným. Príklad [1,3,2,4,1] 3 Vysvetlenie Buď 3 odčítania môžu byť ...

Čítaj viac

Otázka 3. Zistite, či je podskupina vo forme hory alebo nie Vyhlásenie o probléme Problém „Zistite, či je podskupina vo forme hory alebo nie“ uvádza, že máte dané celé číslo a rozsah. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť, či je podpole vytvorené medzi daným rozsahom vo forme hory alebo ...

Čítaj viac

Otázka 4. Dopyty na sumárny rozsah bez aktualizácií Vyhlásenie o probléme Problém „Dotazy na rozsah súčtov bez aktualizácií“ uvádza, že máte pole celých čísel a rozsah. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť súčet všetkých prvkov v danom rozsahu. Príklad arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Dopyt: {(0, 4), (1, 3)} 40 24 ...

Čítaj viac

Otázka 5. Trojcestné rozdelenie poľa okolo daného rozsahu Vyhlásenie o probléme Dostanete pole celých čísel a rozsah lowValue a highValue. Problém „Rozdelenie troch polí poľa okolo daného rozsahu“ si žiada rozdeliť pole tak, aby bolo pole rozdelené na tri časti. Priečky polí budú: Prvky ...

Čítaj viac

Otázka 6. Minimálny počet odlišných prvkov po odstránení m položiek Vyhlásenie o probléme Problém „Minimálny počet odlišných prvkov po odstránení m položiek“ uvádza, že máte pole a celé číslo m. Každý prvok poľa označuje ID položky. Vyhlásenie o probléme žiada odstrániť m prvkov takým spôsobom, že by malo byť minimum ...

Čítaj viac

Otázka 7. Počítajte páry, ktorých produkty existujú v poli V počte párov, ktorých produkty existujú v probléme poľa, sme dali pole, spočítajte všetky odlišné páry, ktorých hodnota produktu je prítomná v poli. Príklad vstupu A[]={2, 5, 6, 3, 15} Výstup Počet odlišných párov, ktorých súčin existuje v poli je: 2 Páry sú: (2, ...

Čítaj viac

Otázka 8. Problém so zmenou mince Problém so zmenou mince - Dané niektoré mince rôznych hodnôt c1, c2,…, cs (napríklad: 1,4,7….). Potrebujeme čiastku n. Pomocou týchto daných mincí vytvorte čiastku n. Mince môžete použiť toľkokrát, koľkokrát je potrebné. Nájdite celkový počet spôsobov, ako ...

Čítaj viac

Otázka 9. Skladačka produktov Vyhlásenie o probléme V úlohe logického poľa produktového poľa musíme skonštruovať pole, kde i-tý prvok bude produktom všetkých prvkov v danom poli okrem prvku na i-tej pozícii. Príklad Vstup 5 10 3 5 6 2 Výstup 180 600 360 300 900 ...

Čítaj viac

Otázky týkajúce sa BlackRock String

Otázka 10. Celé číslo až rímske riešenie Leetcode V tejto úlohe dostávame celé číslo a je potrebné od neho, aby sme ho prevádzali na rímske číslice. Preto sa problém všeobecne označuje ako „Celé číslo do Romana“ a toto je riešenie Integer to Roman Leetcode. Ak niekto nevie o rímskych číslach. Za starých čias ľudia nie ...

Čítaj viac

Otázka 11. Transformácia maximálnej hmotnosti daného reťazca Vyhlásenie o probléme Transformácia maximálnej hmotnosti daného problému s reťazcom uvádza, že daný reťazec sa skladá iba z dvoch znakov „A“ a „B“. Máme operáciu, kde môžeme premeniť reťazec na iný reťazec prepnutím ľubovoľného znaku. Je teda možných veľa transformácií. Zo všetkých možných ...

Čítaj viac

Otázka 12. Skupinové slová s rovnakou sadou znakov V prípade slovných spojení s rovnakou sadou znakov sme zadali zoznam slov s malými písmenami. Implementujte funkciu na nájdenie všetkých slov, ktoré majú rovnakú jedinečnú znakovú sadu. Príklad vstupných slov [] = {„may“, „student“, „students“, „dog“, „studentssess“, „god“, „cat“, „act“, „tab“, „bat“, „flow“ , „Vlk“, „jahňatá“, „amy“, „jam“, „balzamy“, „slučka“, ...

Čítaj viac

Otázky týkajúce sa BlackRock Tree

Otázka 13. Minimálny počet odlišných prvkov po odstránení m položiek Vyhlásenie o probléme Problém „Minimálny počet odlišných prvkov po odstránení m položiek“ uvádza, že máte pole a celé číslo m. Každý prvok poľa označuje ID položky. Vyhlásenie o probléme žiada odstrániť m prvkov takým spôsobom, že by malo byť minimum ...

Čítaj viac

Otázka 14. Preveďte BST na minimálnu hromadu Vyhlásenie o probléme Vzhľadom na kompletný binárny vyhľadávací strom, napíšte algoritmus na jeho prevedenie na minimálnu hromadu, čo znamená prevod BST na minimálnu hromadu. Min. Halda by mala byť taká, aby hodnoty vľavo od uzla museli byť menšie ako hodnoty vpravo ...

Čítaj viac

Otázky týkajúce sa BlackRock Stack

Otázka 15. Obrátenie prvých K prvkov frontu Pri obrátení prvých K prvkov úlohy v rade sme dostali rad a číslo k, pomocou prvých operácií vo fronte bolo možné obrátiť prvých k prvkov vo fronte. Príklady zadania: fronta = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2 ...

Čítaj viac

Otázky týkajúce sa frontu BlackRock

Otázka 16. Obrátenie prvých K prvkov frontu Pri obrátení prvých K prvkov úlohy v rade sme dostali rad a číslo k, pomocou prvých operácií vo fronte bolo možné obrátiť prvých k prvkov vo fronte. Príklady zadania: fronta = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2 ...

Čítaj viac

Otázky BlackRock Matrix

Otázka 17. Nájdite odlišné prvky spoločné pre všetky riadky matice Vyhlásenie o probléme Dostaneme maticu všetkých celých čísel. Problém „Nájsť odlišné prvky spoločné pre všetky riadky matice“ si žiada nájsť všetky možné odlišné prvky, ktoré sú však spoločné v každom z riadkov prítomných v matici. Príklad arr [] = {{11, 12, 3, 10}, {11, ...

Čítaj viac

BlackRock Ďalšie otázky

Otázka 18. Skupinové anagramy Riešenie LeetCode Vyhlásenie o probléme Group Anagrams LeetCode Solution Hovorí, že – Vzhľadom na pole reťazcov strs zoskupte anagramy dohromady. Odpoveď môžete vrátiť v akomkoľvek poradí. Anagram je slovo alebo fráza vytvorená preskupením písmen iného slova alebo frázy, pričom sa zvyčajne používajú všetky pôvodné písmená presne raz. Príklad 1:...

Čítaj viac

Otázka 19. Páry skladieb s celkovým trvaním deliteľným 60 LeetCode Solution Vyhlásenie o probléme Páry skladieb s celkovým trvaním deliteľným 60 LeetCode Riešenie – Páry skladieb s celkovým trvaním deliteľným 60 LeetCode Solution hovorí, že – Dostanete zoznam skladieb, v ktorých má i-tá skladba trvanie [i] sekúnd. Vráti počet párov skladieb, pre ktoré...

Čítaj viac

Otázka 20. Platné riešenie Anagram Leetcode Vyhlásenie o probléme Platný anagram Leetcode Riešenie – Dané dva reťazce s a t vrátia hodnotu true, ak t je anagram s, a v opačnom prípade vráti hodnotu false. Anagram je slovo alebo fráza vytvorená preskupením písmen iného slova alebo frázy, pričom sa zvyčajne používajú všetky pôvodné písmená presne raz. Príklad 1: Vstup: s = "anagram", t = "nagaram" Výstup: ...

Čítaj viac

Otázka 21. Najlepší čas na nákup a predaj skladového riešenia LeetCode Vyhlásenie o probléme Najlepší čas na nákup a predaj akcií Riešenie LeetCode – „Najlepší čas na nákup a predaj akcií“ uvádza, že máte k dispozícii rad cien, kde ceny[i] sú cenou danej akcie v i-tý deň. Chcete maximalizovať svoj zisk výberom...

Čítaj viac

Otázka 22. Maximálny počet segmentov dĺžok a, b a c Problém „Maximálny počet segmentov dĺžok a, bac“ uvádza, že máte kladné celé číslo N a musíte nájsť maximálny počet segmentov dĺžok a, b a c, ktorý je možné vytvoriť pomocou N. Príklad N = 7 a = 5, b ...

Čítaj viac

Otázka 23. Vesmírne optimalizované riešenie DP pre problém s batohom 0-1 Vyhlásenie o probléme Dostávame batoh, ktorý unesie určitú váhu, musíme vybrať niektoré z daných predmetov s určitou hodnotou. Predmety by sa mali vyberať tak, aby sa maximalizovala hodnota batohu (celková hodnota vyzdvihnutých predmetov). ...

Čítaj viac

Otázka 24. Zamieňajte Kth uzol od začiatku za Kth uzol od konca Vyhlásenie o probléme V probléme „Zameniť K-tý uzol od začiatku za K-uzol od konca“ sme uviedli prepojený zoznam. Zameniť k-tý uzol od začiatku_ s k-tým uzlom od konca. Nemali by sme zamieňať hodnoty, mali by sme zamieňať ukazovatele. Príklad 2 1 2 3 4 5 6 1 ...

Čítaj viac

Translate »