Otázky týkajúce sa rozhovoru s kadenciou

Pin

spád je popredný poskytovateľ EDA a Intelligent System Design, ktorý dodáva hardvér, softvér a IP pre elektronický dizajn. Cadence umožňuje elektronickým systémom a polovodičovým spoločnostiam vytvárať inovatívne koncové produkty, ktoré menia spôsob, akým ľudia žijú, pracujú a hrajú sa. Softvér, hardvér a IP Cadence® používajú zákazníci na rýchlejšie dodávanie produktov na trh. Stratégia spoločnosti Intelligent System Design pomáha zákazníkom vyvíjať diferencované produkty – od čipov cez dosky až po inteligentné systémy – v mobilných, spotrebiteľských, cloudových, dátových centrách, automobilovom priemysle, letectve, IoT, priemyselných a iných segmentoch trhu. Cadence je uvedená ako jedna zo 100 najlepších spoločností pre prácu magazínu Fortune.

Od spoločnosti Glassdoor má hodnotenie 4.4* a je považovaná za jednu z najlepších spoločností založených na produktoch. Je vysoko uznávaný pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Poskytujú tiež dobré školenia, ktoré budú prospešné aj v budúcnosti. Na pohovor si môžete precvičiť nižšie uvedené otázky na rozhovor Yatra. Zozbierali sme minulé často kladené otázky z rozhovorov Yatra pre vašu referenciu.

Translate »