Hlavné otázky týkajúce sa rozhovoru

Pin

capital One vám môže pomôcť nájsť správne kreditné karty; bežné alebo sporiace účty; pôžičky na autá; a ďalšie bankové služby pre vás alebo vašu firmu. o capital One, meníme bankovníctvo nadobro. Vychádzali sme z presvedčenia, že nikto by nemal byť vylúčený z finančného systému.

Od spoločnosti Glassdoor má hodnotenie 4.2* a je považovaná za jednu z najlepších spoločností založených na produktoch. Je vysoko uznávaný pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Poskytujú tiež dobré školenia, ktoré budú prospešné aj v budúcnosti. Na pohovore si môžete precvičiť nižšie uvedené otázky na pohovore Capital One. Pre vašu referenciu sme zhromaždili minulé často kladené otázky z pohovoru s Capital One.

Otázky týkajúce sa Capital One Array

Otázka 1. Plus jedno riešenie Leetcode Vyhlásenie o probléme V úlohe „Plus jeden“ dostaneme pole, kde každý prvok v poli predstavuje číslicu čísla. Celé pole predstavuje číslo. Nultý index predstavuje MSB čísla. Môžeme predpokladať, že v ...

Čítaj viac

Otázka 2. Spočítajte všetky subsekvencie, ktoré majú produkt menší ako K. Problém „Spočítajte všetky subsekvencie, ktoré majú produkt menší ako K“, uvádza, že ste dostali pole celých čísel. Teraz nájdite počet subsekvencií, ktorých produkt je menší ako daný vstup K. Príklad a [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 Počet subsekvencií menej ...

Čítaj viac

Otázka 3. Nájdite ktorýkoľvek z viacerých opakujúcich sa prvkov v poli iba na čítanie problém „Nájdite ktorýkoľvek z viacerých opakujúcich sa prvkov v poli iba na čítanie“ uvádza, že predpokladajme, že dostanete pole veľkosti iba na čítanie (n + 1). Pole obsahuje celé čísla od 1 do n. Vašou úlohou je zistiť niektorý z opakujúcich sa prvkov v ...

Čítaj viac

Otázka 4. Dotazy na GCD všetkých čísel poľa okrem prvkov v danom rozsahu Vyhlásenie o probléme Problém „Dotazy na GCD všetkých čísel poľa okrem prvkov v danom rozsahu“ uvádza, že vám bude dané celé číslo a aq počet dotazov. Každý dopyt obsahuje číslo vľavo a vpravo. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť ...

Čítaj viac

Otázka 5. Najlepšie K časté prvky Vyhlásenie o probléme V top K najčastejších prvkov sme zadali pole nums [], nájdeme k najčastejšie sa vyskytujúcich prvkov. Príklady počty [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 počty [] = {1} k = 1 1 Naivný prístup k zostaveniu najčastejších častých prvkov ...

Čítaj viac

Otázka 6. Trojcestné rozdelenie poľa okolo daného rozsahu Vyhlásenie o probléme Dostanete pole celých čísel a rozsah lowValue a highValue. Problém „Rozdelenie troch polí poľa okolo daného rozsahu“ si žiada rozdeliť pole tak, aby bolo pole rozdelené na tri časti. Priečky polí budú: Prvky ...

Čítaj viac

Otázka 7. Nájdite zoradenú sekvenciu veľkosti 3 v lineárnom čase Vyhlásenie o probléme Problém „Nájdite zoradenú sekvenciu veľkosti 3 v lineárnom čase“ uvádza, že máte celé číslo. Vyhlásenie o úlohe žiada zistiť tri čísla takým spôsobom, že pole [i] <pole [k] <pole [k] a i <j <k. Príklad arr [] ...

Čítaj viac

Otázka 8. Súčet minimálnych a maximálnych prvkov všetkých podskupín veľkosti k Vyhlásenie o probléme Problém „Súčet minimálnych a maximálnych prvkov všetkých podradných polí veľkosti k“ uvádza, že dostanete pole obsahujúce kladné a záporné celé čísla, nájdite súčet minimálnych a maximálnych prvkov všetkých podradených polí veľkosti k. Príklady arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Čítaj viac

Otázka 9. Presuňte všetky negatívne prvky na koniec v poradí s povoleným väčším priestorom Vyhlásenie o probléme „Presuňte všetky záporné prvky na koniec v poradí s povoleným priestorom navyše“ uvádza, že dostanete pole obsahujúce kladné aj záporné čísla. Vyhlásenie o probléme žiada o presunutie všetkých negatívnych prvkov do posledného poľa. Príklad arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

Čítaj viac

Otázka 10. Nájdite podskupinu s najmenším priemerom Vyhlásenie o probléme Zadali ste celé číslo a číslo k. Vyhlásenie o úlohe žiada o nájdenie podoblasti s najmenším priemerom, čo je zistenie čiastkového poľa k prvkov, ktoré majú minimálny priemer. Príklad arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Sub-pole [0, 2] má minimálny priemer. Vysvetlenie: ...

Čítaj viac

Otázka 11. Minimálny počet podmnožín s odlišnými prvkami Vyhlásenie o probléme Predpokladajme, že máte pole celých čísel veľkosti n. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť minimálny počet podmnožín s odlišnými prvkami, to znamená podmnožín, ktoré je možné vytvoriť a ktoré obsahujú všetky odlišné / odlišné prvky z poľa. Príklad arr [] = {2,4,6,2,1,4,2} 3 Vysvetlenie: {1, ...

Čítaj viac

Otázka 12. Spočítajte minimálne kroky, aby ste získali požadované požadované pole Vyhlásenie o probléme Predpokladajme, že máte pole obsahujúce iba celé číslo 0 ako všetky jeho prvky. Zvážte, že dostanete pole dĺžky n so všetkými 0, v ktorých musíme previesť 0 na dané požadované pole. Môžeme pomenovať požadované pole ako požadovanýArr ...

Čítaj viac

Otázka 13. Chýba číslo V úlohe Chýbajúce číslo sme dostali pole veľkosti N obsahujúce číslo od 0 do N. Všetky hodnoty v poli sú jedinečné. Musíme nájsť chýbajúce číslo, ktoré sa v poli nenachádza a toto číslo leží medzi 0 a N. Tu ...

Čítaj viac

Otázka 14. Problém so zmenou mince Problém so zmenou mince - Dané niektoré mince rôznych hodnôt c1, c2,…, cs (napríklad: 1,4,7….). Potrebujeme čiastku n. Pomocou týchto daných mincí vytvorte čiastku n. Mince môžete použiť toľkokrát, koľkokrát je potrebné. Nájdite celkový počet spôsobov, ako ...

Čítaj viac

Otázka 15. Usporiadajte kladné a záporné čísla alternatívne v poli Vyhlásenie o probléme V úlohe „Usporiadať kladné a záporné čísla alternatívne v poli“ sme poli dali []. Toto pole obsahuje kladné a záporné celé čísla. Usporiadajte pole tak, aby boli alternatívne umiestnené kladné a záporné hodnoty. Tu nemusí byť počet pozitívnych a negatívnych prvkov ...

Čítaj viac

Otázka 16. Nájdite stratený prvok z duplikovaného poľa Vyhlásenie o probléme Vzhľadom na dve polia A a B je jedno pole duplikátom druhého okrem jedného prvku. Jeden prvok chýba buď v A alebo B. musíme nájsť stratený prvok z duplikovaného poľa. Príklad 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Čítaj viac

Otázka 17. Usporiadajte dané pole v maximálnom minimálnom tvare Vyhlásenie o probléme V úlohe „Usporiadať dané pole v maximálnom minimálnom tvare“ sme dostali zoradené pole obsahujúce N prvkov. Usporiadajte dané zoradené pole kladných celých čísel tak, aby alternatívne prvky boli i-tý max a i-tý min. Nižšie uvádzame lepšie pochopenie preskupenia prvkov - pole [0] ...

Čítaj viac

Otázka 18. Presuňte všetky nuly na koniec daného poľa Vyhlásenie o probléme V danom poli presuňte všetky nuly, ktoré sú v ňom umiestnené, na koniec poľa. Tu vždy existuje spôsob, ako vložiť všetok počet núl na koniec poľa. Príklad vstupu 9 9 17 0 14 0 ...

Čítaj viac

Otázka 19. Nájdite najmenšie chýbajúce číslo v zoradenom poli Vyhlásenie o probléme V úlohe „Nájsť najmenšie chýbajúce číslo v zoradenom poli“ sme zadali celé číslo. Nájdite najmenšie chýbajúce číslo v triedenom poli veľkosti N s jedinečnými prvkami v rozsahu od 0 do M-1, kde M> N. Príklad vstupu [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Čítaj viac

Otázka 20. Nájdite chýbajúce číslo Vyhlásenie o probléme Pri hľadaní chýbajúceho čísla z poľa 1 až N čísel sme dostali pole, ktoré obsahuje N-1 čísel. Jedno pole chýba z radu čísel od 1 do N. Musíme nájsť chýbajúce číslo. Formát vstupu Prvý riadok obsahujúci celé číslo ...

Čítaj viac

Veľké jednoreťazcové otázky

Otázka 21. Riešenie Leetcode s licenčným kľúčom Vyhlásenie o probléme V úlohe „Formátovanie licenčného kľúča“ sa vstup skladá z reťazca znakov predstavujúcich licenčný kľúč. Reťazec je na začiatku rozdelený do N + 1 skupín (slov) pomlčkami N medzi nimi. Dostaneme tiež celé číslo K a cieľom je naformátovať reťazec ...

Čítaj viac

Otázka 22. Najdlhšia opakovaná sekvencia Problém „Najdlhšia opakovaná následnosť“ uvádza, že ste dostali reťazec ako vstup. Zistite najdlhšiu opakovanú podsekvenciu, to je podsekvencia, ktorá existuje dvakrát v reťazci. Príklad aeafbdfdg 3 (afd) Prístup Problém nás žiada, aby sme zistili najdlhšiu opakovanú podsekvenciu v reťazci. ...

Čítaj viac

Otázka 23. Písmenové kombinácie telefónneho čísla V kombináciách písmen problému s telefónnym číslom sme dali reťazec obsahujúci čísla od 2 do 9. Problém je nájsť všetky možné kombinácie, ktoré by toto číslo mohlo reprezentovať, ak má každé číslo priradené nejaké písmená. Priradenie čísla je ...

Čítaj viac

Otázka 24. Text Odôvodnenie Riešenie LeetCode Dnes budeme diskutovať o zdôvodnení textu LeetCode Solution Riešenie problému Problém „Odôvodnenie textu“ uvádza, že ste dostali zoznam s[ ] typu reťazca veľkosti n a veľkosti celého čísla. Zarovnajte text tak, aby každý riadok textu pozostával z veľkosti počtu znakov. Môžeš ...

Čítaj viac

Otázka 25. Vzor slova Všetci sme sa stretli so slovnými vzormi ako „ABBA“, „AABB“ atď. Vždy sme zvedaví, s čím by toto blábolenie mohlo súvisieť. Dnes sa pokúsime vyriešiť problém, pri ktorom sa pokúsime využiť blábol. Množstvo problémov so strunami prípadu nepomáha. Vzhľadom na ...

Čítaj viac

Otázka 26. Skontrolujte, či prepojený zoznam reťazcov vytvára palindróm Vyhlásenie o probléme V probléme „Skontrolujte, či prepojený zoznam reťazcov vytvára palindróm“ sme uviedli prepojený zoznam, ktorý spracováva údaje reťazca. Napíš program a skontroluj, či údaje tvoria palindrom alebo nie. Príklad ba-> c-> d-> ca-> b 1 Vysvetlenie: Vo vyššie uvedenom príklade vidíme, že ...

Čítaj viac

Otázky týkajúce sa hlavného jedného stromu

Otázka 27. Preveďte normálny BST na vyvážený BST Vyhlásenie o probléme Vzhľadom na binárny vyhľadávací strom (BST), napíšte algoritmus na konverziu BST na vyvážený binárny vyhľadávací strom. Vyvážený binárny vyhľadávací strom nie je nič iné ako binárny vyhľadávací strom, ktorého rozdiel medzi výškou ľavého podstromu a pravého podstromu je menší alebo rovný 1. ...

Čítaj viac

Otázka 28. Symetrický strom V úlohe Symetrický strom sme zadali binárny strom, skontrolujte, či nie je jeho zrkadlom. O strome sa hovorí, že je jeho zrkadlovým obrazom, ak existuje os symetrie cez koreňový uzol, ktorý rozdeľuje strom na dve rovnaké polovice. Príklady typov ...

Čítaj viac

Otázky týkajúce sa jedného hlavného kapitálu

Otázka 29. Pridajte riešenie Leetcode dvoch čísel II Vyhlásenie o probléme Riešenie LeetCode Add Two Numbers II – „Add Two Numbers II“ uvádza, že dva neprázdne spojené zoznamy predstavujú dve nezáporné celé čísla, kde najvýznamnejšia číslica je na prvom mieste a každý uzol obsahuje práve jednu číslicu. Potrebujeme sčítať dve čísla a vrátiť súčet ako ...

Čítaj viac

Otázka 30. Minimálne riešenie Leetcode Vyhlásenie o probléme Navrhnite zásobník, ktorý podporuje push, pop, top a načítanie minimálneho prvku v konštantnom čase. push (x) - Zatlačte prvok x na stoh. pop () - Odstráni prvok na vrchu stohu. top () - Získajte najvyšší prvok. getMin () - Načíta minimálny prvok v zásobníku. ...

Čítaj viac

Otázka 31. Min. Zásobník V min probléme so zásobníkom musíme navrhnúť zásobník, aby sme efektívne implementovali nasledujúce funkcie, stlačte (x) -> Zatlačte prvok x na zásobník pop () -> Odstráni položku na vrchu zásobníka () -> Vráti prvok v hornej časti zásobníka getMin () -> Vrátiť prítomný minimálny prvok ...

Čítaj viac

Otázky z radu Capital One

Otázka 32. Súčet minimálnych a maximálnych prvkov všetkých podskupín veľkosti k Vyhlásenie o probléme Problém „Súčet minimálnych a maximálnych prvkov všetkých podradných polí veľkosti k“ uvádza, že dostanete pole obsahujúce kladné a záporné celé čísla, nájdite súčet minimálnych a maximálnych prvkov všetkých podradených polí veľkosti k. Príklady arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Čítaj viac

Kapitál Jedna Ďalšie otázky

Otázka 33. Riešenie Leetcode vyrovnávacej pamäte LRU Vyhlásenie o probléme Riešenie LRU Cache LeetCode – „LRU Cache“ vás žiada, aby ste navrhli dátovú štruktúru, ktorá bude nasledovať najmenej nedávno používanú (LRU) vyrovnávaciu pamäť Potrebujeme implementovať triedu LRUCache, ktorá má nasledujúce funkcie: LRUCache(int capacity): Inicializuje vyrovnávaciu pamäť LRU s kladnou veľkostnou kapacitou. int get (kľúč int): Vráti hodnotu ...

Čítaj viac

Otázka 34. Riešenie vzorov slov LeetCode Vyhlásenie o probléme Vzor slova LeetCode Riešenie – Dostali sme 2 reťazce – „s“ a „vzor“, musíme zistiť, či vzor nasleduje s. Nasledujúce tu znamená úplnú zhodu. Formálnejšie môžeme povedať, že pre každý vzor[i] by malo byť iba jedno s[i] a naopak, tj existuje ...

Čítaj viac

Otázka 35. Odstráňte riešenie Leetcode spojené prvky zoznamu Vyhlásenie o probléme V tomto probléme dostaneme prepojený zoznam s jeho uzlami s celočíselnými hodnotami. Musíme vymazať niektoré uzly zo zoznamu, ktoré majú hodnotu rovnú val. Problém si nevyžaduje riešenie na mieste, ale budeme diskutovať o jednom takom prístupe. Príklad zoznamu = ...

Čítaj viac

Otázka 36. Riešenie Leetcode s prepojeným zoznamom Palindrome V úlohe „Zoznam prepojených na Palindrome“ musíme skontrolovať, či je daný zoznam prepojených na celé číslo palindróm alebo nie. Príklad zoznamu = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Vysvetlenie č. 1: Zoznam je palindróm, pretože všetky prvky od začiatku aj zozadu sú ...

Čítaj viac

Otázka 37. Zlúčiť dva zoradené zoznamy riešení Leetcode Prepojené zoznamy sú vo svojich lineárnych vlastnostiach celkom podobné poliam. Môžeme zlúčiť dve zoradené polia a vytvoriť tak celkové zoradené pole. V tomto probléme musíme zlúčiť dva zoradené prepojené zoznamy, aby sme vrátili nový zoznam, ktorý obsahuje prvky oboch zoznamov zoradeným spôsobom. Príklad ...

Čítaj viac

Otázka 38. Počítajte s pripravením riešení Leetcode V tomto probléme dostaneme celé číslo N. Cieľom je spočítať, ako sú čísla menšie ako N prvočísla. Celé číslo je obmedzené ako nezáporné. Príklad 7 3 10 4 Vysvetlenie Prvočísla menej ako 10 sú 2, 3, 5 a 7. Takže počet je 4. Prístup (hrubý ...

Čítaj viac

Otázka 39. Zlúčiť dva zoradené prepojené zoznamy Pri zlúčení dvoch zoradených prepojených zoznamov sme dostali hlavný ukazovateľ dvoch prepojených zoznamov, zlúčte ich tak, aby sa získal jediný prepojený zoznam, ktorý má uzly s hodnotami v zoradenom poradí. vráti hlavný ukazovateľ zlúčeného prepojeného zoznamu. Poznámka: zlúčte prepojený zoznam na mieste bez použitia ...

Čítaj viac

Otázka 40. Zlúčiť dva zoradené zoznamy Leetcode Čo je problémom zlúčenia dvoch zoradených zoznamov na leetcode? Toto je tak zaujímavá otázka, ktorá sa toľkokrát vyskytla u spoločností ako Amazon, Oracle, Microsoft atď. V tomto probléme (Zlúčiť dva zoradené zoznamy Leetcode) sme uviedli dva prepojené zoznamy. Oba prepojené zoznamy sú v rastúcom poradí. Zlúčiť obidva prepojené zoznamy v ...

Čítaj viac

Otázka 41. Implementácia vyrovnávacej pamäte LRU Najmenej naposledy použitá (LRU) cache je typ metódy, ktorá sa používa na udržiavanie údajov tak, aby čas potrebný na ich použitie bol minimálny možný. Algoritmus LRU použitý, keď je vyrovnávacia pamäť plná. Odstraňujeme najmenej naposledy použité údaje z medzipamäte pamäte ...

Čítaj viac

Otázka 42. Sito Eratosthenes Eratosthenovo sito je algoritmus, v ktorom zisťujeme prvočísla menšie ako N. Tu N je celočíselná hodnota. Toto je efektívna metóda na zistenie limitu prvočísel. Pomocou toho zistíme prvočísla do 10000000 XNUMX XNUMX. Tu ...

Čítaj viac

Translate »