Otázky k rozhovoru s CouponDunia

Pin

KupónDunia je digitálny trh spájajúci nakupujúcich hľadajúcich skvelú ponuku s firmami, ktoré chcú zvýšiť svoj predaj. CouponDunia Media prevádzkuje webové stránky s kupónmi a ponukami, ktoré spájajú online nakupujúcich s obchodníkmi v elektronickom obchode.

Má 4.3* hodnotenie na Glassdoor a je považovaná za jednu z najlepších spoločností založených na produktoch. Je vysoko uznávaný pre svoju rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a krivku učenia.

Poskytujú tiež dobré školenia, ktoré budú prospešné aj v budúcnosti. Na pohovor si môžete precvičiť nižšie uvedené otázky na pohovor CouponDunia. Pre vašu referenciu sme zhromaždili minulé často kladené otázky z rozhovorov CouponDunia.

Otázky týkajúce sa poľa CouponDunia

Otázka 1. Nájdite počet párov v poli tak, aby ich XOR bolo 0 Stav „Nájdite počet párov v poli tak, aby ich XOR bolo 0“, ktorý predpokladá, že sme dostali pole celých čísel. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť počet párov prítomných v poli, ktoré má pár Ai XOR Aj = 0. Poznámka: ...

Čítaj viac

Otázka 2. Nájdite podoblasť s daným súčtom (spracováva záporné čísla) Problém „Nájsť čiastkové pole s daným súčtom (spracováva záporné čísla)“ uvádza, že dostanete celočíselné pole, ktoré obsahuje tiež záporné celé čísla a číslo nazývané „súčet“. Vyhlásenie o probléme žiada o vytlačenie čiastkového poľa, ktorého súčet predstavuje dané číslo nazývané „súčet“. Ak je viac ako jedno čiastkové pole ...

Čítaj viac

Otázka 3. Súčet minimálnych a maximálnych prvkov všetkých podskupín veľkosti k Vyhlásenie o probléme Problém „Súčet minimálnych a maximálnych prvkov všetkých podradných polí veľkosti k“ uvádza, že dostanete pole obsahujúce kladné a záporné celé čísla, nájdite súčet minimálnych a maximálnych prvkov všetkých podradených polí veľkosti k. Príklady arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Čítaj viac

Otázka 4. Počítajte podskupiny s rovnakým počtom 1 a 0 Vyhlásenie o probléme Problém „Počet podradených polí s rovnakým počtom 1 a 0“ uvádza, že dostanete pole pozostávajúce iba z 0 a 1. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť počet podradených polí, ktoré sa rovnajú počtu niet 0 a 1. Príklad arr [] = {0, 0, 1, ...

Čítaj viac

Otázka 5. Nájdite minimálnu vzdialenosť medzi dvoma číslami Vyhlásenie o probléme Zadali ste pole a dve čísla nazývané x a y. Problém „Nájsť minimálnu vzdialenosť medzi dvoma číslami“ si žiada zistiť minimálnu možnú vzdialenosť medzi nimi. Uvedené pole môže mať spoločné prvky. Môžete predpokladať, že x aj y sú rôzne. ...

Čítaj viac

Otázka 6. Nájdite jediný opakujúci sa prvok medzi 1 až N-1 Pri hľadaní jediného opakujúceho sa prvku medzi 1 až N-1 problémom sme dostali pole náhodných celých čísel v rozsahu od 1 do n-1. Bude sa opakovať jedno číslo. Vašou úlohou je nájsť toto číslo. Príklad vstupu [2,3,4,5,2,1] A Výstup 2 Vysvetlenie 2 je ...

Čítaj viac

Otázka 7. Ďalej Väčší prvok v poli Vyhlásenie o probléme Vzhľadom na pole nájdeme ďalší väčší prvok každého prvku v poli. Ak pre tento prvok neexistuje ďalší väčší prvok, vytlačíme -1, inak tento prvok vytlačíme. Poznámka: Ďalším väčším prvkom je prvok, ktorý je väčší a ...

Čítaj viac

Otázky týkajúce sa stromu CouponDunia

Otázka 8. Pohľad zdola na binárny strom Vyhlásenie o probléme Problém „Spodný pohľad na binárny strom“ uvádza, že ste dostali binárny strom a teraz musíte pre daný strom nájsť spodný pohľad. Keď vidíme strom zo smeru nadol. Uzly, ktoré sú pre nás viditeľné, sú spodné ...

Čítaj viac

Otázka 9. Maximálna hĺbka binárneho stromu Vyhlásenie o probléme Problém s maximálnou hĺbkou binárneho stromu uvádza, že ste dostali dátovú štruktúru binárneho stromu. Vytlačte maximálnu hĺbku daného binárneho stromu. Príklad vstupu 2 Vysvetlenie: Maximálna hĺbka pre daný strom je 2. Pretože pod koreňom je iba jeden prvok (tj ...

Čítaj viac

Otázky týkajúce sa balíka CouponDunia

Otázka 10. Ďalej Väčší prvok v poli Vyhlásenie o probléme Vzhľadom na pole nájdeme ďalší väčší prvok každého prvku v poli. Ak pre tento prvok neexistuje ďalší väčší prvok, vytlačíme -1, inak tento prvok vytlačíme. Poznámka: Ďalším väčším prvkom je prvok, ktorý je väčší a ...

Čítaj viac

Otázky týkajúce sa fronty CouponDunia

Otázka 11. Súčet minimálnych a maximálnych prvkov všetkých podskupín veľkosti k Vyhlásenie o probléme Problém „Súčet minimálnych a maximálnych prvkov všetkých podradných polí veľkosti k“ uvádza, že dostanete pole obsahujúce kladné a záporné celé čísla, nájdite súčet minimálnych a maximálnych prvkov všetkých podradených polí veľkosti k. Príklady arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Čítaj viac

Translate »