Otázky týkajúce sa rozhovoru s Coursera

Pin

Spoločnosť Coursera Inc. má sídlo v USA masívny otvorený online kurz poskytovateľ založený v roku 2012 by Stanford University profesori informatiky Andrew Ng a Daphne Kollerová. Coursera spolupracuje s univerzitami a inými organizáciami a ponúka online kurzy, certifikácie a tituly v rôznych predmetoch. V roku 2021 sa odhadovalo, že približne 150 univerzít ponúkalo cez Coursera viac ako 4,000 XNUMX kurzov.

Od spoločnosti Glassdoor má hodnotenie 4.0* a je považovaná za jednu z najlepších spoločností založených na produktoch. Je vysoko uznávaný pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

They provide good training as well which will be beneficial in future too. You can practice the below Coursera Interview Questions for the interview. We have collected past frequently asked Coursera Interview Questions for your reference.

Coursera Array otázky

Otázka 1. Maximálny súčet párov so špecifickým rozdielom V úlohe „Maximálny súčet párov so špecifickým rozdielom“ sa uvádza, že dostanete pole celých čísel a celé číslo K. Potom sa zobrazí výzva na zistenie maximálneho súčtu nezávislých párov. Môžeme spárovať dve celé čísla, ak majú absolútny rozdiel menší ako K. ...

Čítaj viac

Otázka 2. Najväčšia podoblasť s rovnakým počtom 0 s a 1 s Dostanete pole celých čísel. Celé čísla sú vo vstupnom poli iba 0 a 1. Vyhlásenie o probléme žiada o nájdenie najväčšieho čiastkového poľa, ktoré môže mať rovnaký počet 0 s a 1 s. Príklad arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 až 5 (celkom 6 prvkov) Vysvetlenie Z pozície poľa ...

Čítaj viac

Otázka 3. Binárne pole po operáciách prepínania rozsahu M. Dostanete binárne pole, ktoré sa pôvodne skladá z 0 a Q počtu dotazov. Vyhlásenie o probléme žiada o prepnutie hodnôt (prevod 0 s na 1 s a 1 s na 0 s). Po vykonaní Q dotazov vytlačte výsledné pole. Príklad arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Prepnúť (2,4) ...

Čítaj viac

Otázka 4. Dotazy na počty prvkov poľa s hodnotami v danom rozsahu Vyhlásenie o probléme Problém „Dotazy na počty prvkov poľa s hodnotami v danom rozsahu“ uvádza, že máte celé číslo poľa a dve čísla x a y. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť počet čísel v poli, ktoré sa nachádzajú medzi danými x a y. ...

Čítaj viac

Otázka 5. Rozlišujte susedné prvky v poli Vyhlásenie o probléme Predpokladajme, že máme celé číslo. Problém „Rozlišovať susedné prvky v poli“ žiada o určenie, či je možné získať pole, v ktorom sú všetky susedné čísla odlišné alebo nie, výmenou dvoch susedných alebo susedných prvkov v poli, ak ...

Čítaj viac

Otázka 6. Počítajte podskupiny s rovnakým počtom 1 a 0 Vyhlásenie o probléme Problém „Počet podradených polí s rovnakým počtom 1 a 0“ uvádza, že dostanete pole pozostávajúce iba z 0 a 1. Vyhlásenie o probléme žiada zistiť počet podradených polí, ktoré sa rovnajú počtu niet 0 a 1. Príklad arr [] = {0, 0, 1, ...

Čítaj viac

Otázka 7. Nájdite minimálnu vzdialenosť medzi dvoma číslami Vyhlásenie o probléme Zadali ste pole a dve čísla nazývané x a y. Problém „Nájsť minimálnu vzdialenosť medzi dvoma číslami“ si žiada zistiť minimálnu možnú vzdialenosť medzi nimi. Uvedené pole môže mať spoločné prvky. Môžete predpokladať, že x aj y sú rôzne. ...

Čítaj viac

Otázka 8. Veľkosť podoblasti s maximálnym súčtom Vyhlásenie o probléme Dostanete pole celých čísel. Dané pole môže obsahovať kladné aj záporné číslo. Zistite veľkosť podoblasti s maximálnym súčtom. Príklad arr [] = {1,4, -2, -5,2-1,4,3} 4 Vysvetlenie: 2 -1 + 4 + 3 = 8 je maximálny súčet dĺžky 4 arr [] ...

Čítaj viac

Otázka 9. Spočítajte minimálne kroky, aby ste získali požadované požadované pole Vyhlásenie o probléme Predpokladajme, že máte pole obsahujúce iba celé číslo 0 ako všetky jeho prvky. Zvážte, že dostanete pole dĺžky n so všetkými 0, v ktorých musíme previesť 0 na dané požadované pole. Môžeme pomenovať požadované pole ako požadovanýArr ...

Čítaj viac

Otázka 10. Najmenší podskupina so všetkými výskytmi najfrekventovanejšieho prvku V najmenšom podskupine so všetkými výskytmi najbežnejšieho problému s prvkami sme zadali pole. Vezmite číslo „m“ v poli s maximálnou frekvenciou. Vyhlásenie o probléme hovorí, že musíte zistiť najmenšie čiastkové pole, ktoré má tiež celý výskyt čísla ...

Čítaj viac

Coursera String Questions

Otázka 11. Text Odôvodnenie Riešenie LeetCode Dnes budeme diskutovať o zdôvodnení textu LeetCode Solution Riešenie problému Problém „Odôvodnenie textu“ uvádza, že ste dostali zoznam s[ ] typu reťazca veľkosti n a veľkosti celého čísla. Zarovnajte text tak, aby každý riadok textu pozostával z veľkosti počtu znakov. Môžeš ...

Čítaj viac

Otázka 12. Zhoda s regulárnym výrazom V úlohe porovnávania regulárnych výrazov sme dali dva reťazce, jeden (predpokladajme, že to x) pozostáva iba z malých písmen a druhý (predpokladajme, že y) pozostáva z malých písmen s dvoma špeciálnymi znakmi, tj. „.“ a „*“. Úlohou je zistiť, či je druhý reťazec ...

Čítaj viac

Otázka 13. Aj počet podreťazcov Vyhlásenie o probléme V úlohe „Počet párnych podreťazcov“ sme zadali vstupný reťazec, ktorý je tvorený číslicami. Napíšte program alebo kód a vyhľadajte počet podreťazcov, ktoré sa pri konverzii do celočíselnej podoby stanú rovnomernými. Vstupný formát Prvý a jediný riadok obsahujúci reťazec „s“. Výkon ...

Čítaj viac

Otázka 14. Minimum znakov, ktoré treba odstrániť, aby sa binárny reťazec zmenil Vyhlásenie o probléme Vzhľadom na binárny reťazec napíšte program, ktorý nájde minimálny počet znakov, ktoré je možné z tohto reťazca odstrániť, aby sa stal alternatívnym. O binárnom reťazci sa hovorí, že je alternatívny, ak neexistujú po sebe idúce vstupné formáty 0 alebo 1 Prvý riadok ...

Čítaj viac

Otázky týkajúce sa stromu Coursera

Otázka 15. Konverzia binárneho stromu na binárny vyhľadávací strom pomocou sady STL Vyhlásenie o probléme Dostaneme binárny strom a musíme ho previesť na binárny vyhľadávací strom. Problém „Konverzia binárneho stromu na binárny vyhľadávací strom pomocou sady STL“ si žiada vykonať konverziu pomocou sady STL. Už sme diskutovali o prevode binárneho stromu na BST, ale ...

Čítaj viac

Otázky týkajúce sa zásobníka Coursera

Otázka 16. Obrátenie fronty V úlohe Obrátenie frontu, ktorú sme dostali do fronty, napíšte algoritmus na obrátenie frontu. Príklady Vstupný front = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Výstupný front = 23-> 4-> 8-> 10 Vstupný front = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Výstupný front = 6 ...

Čítaj viac

Otázky do fronty Coursera

Otázka 17. Obrátenie fronty V úlohe Obrátenie frontu, ktorú sme dostali do fronty, napíšte algoritmus na obrátenie frontu. Príklady Vstupný front = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Výstupný front = 23-> 4-> 8-> 10 Vstupný front = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Výstupný front = 6 ...

Čítaj viac

Coursera Ďalšie otázky

Otázka 18. Zhoda s regulárnym výrazom Zhoda s regulárnym výrazom Riešenie LeetCode Vyhlásenie o probléme Zhoda regulárnych výrazov Zhoda regulárnych výrazov Riešenie LeetCode – Vzhľadom na vstupný reťazec s a vzor p implementujte zhodu regulárnych výrazov s podporou pre '.' a kde: '.' Zodpovedá akémukoľvek jednotlivému znaku.​​​​ '*' Zhoduje sa s nulou alebo viacerými predchádzajúcimi prvkami. Priraďovanie by malo pokrývať celý vstupný reťazec (nie čiastočný). Príklad testovacieho prípadu 1: Vstup: ...

Čítaj viac

Otázka 19. Riešenie Leetcode s minimom prechodu na prvky rovnakého poľa Vyhlásenie o probléme V tomto probléme dostaneme pole celých čísel. Na tomto poli je tiež povolené vykonávať určitú sadu operácií. V jednej operácii môžeme zvýšiť počet prvkov „n - 1“ (všetky prvky okrem jedného) v poli o 1. Potrebujeme ...

Čítaj viac

Translate »