Téma
Range Sum Query 2D – Immutable Leetcode Solution
Nájdite najmenší rozsah obsahujúci prvky zo zoznamov k
Hádajte číslo vyššie alebo nižšie II
Maximálny súčet párov so špecifickým rozdielom
Maximálny súčet cesty v trojuholníku pravých čísel
Maximálny počet segmentov dĺžok a, b a c
Maximálna následná suma, aby neboli tri za sebou
Spočítajte všetky subsekvencie, ktoré majú produkt menší ako K.
LCS (Longest Common Subsequence) z troch reťazcov
Najdlhšia opakovaná sekvencia
Sekvencie danej dĺžky, kde je každý prvok väčší alebo rovný dvojnásobku predchádzajúceho
Nájdite maximálnu dĺžku sekvencie hadov
Minimálny súčet násobení n čísel
Spočítajte spôsoby, ako sa dostať na n-té schodisko, pomocou krokov 1, 2 alebo 3
Cesta minimálneho súčtu v trojuholníku
Počítajte binárne sekvencie párnej dĺžky s rovnakým súčtom prvej a druhej pol bitu
Najdlhšia subsekvencia, takže rozdiel medzi adjuvanciami je jeden
Maximálna suma cesty v trojuholníku
Cesta s maximálnou priemernou hodnotou
Maximálny produkt rastúcej subsekvencie
Vytlačte maximálnu dĺžku reťazca párov
Vytlačte termíny sekvencie Newman-Conway
Po vykonaní príkazov sčítania a odčítania vytlačte upravené pole
Sekvencia Newman-Conway
Sekvencia Moser-de Bruijn
Rozsah dotazov na najdlhšie správne poradie zátvoriek
Tlač upraveného poľa po operáciách prírastku rozsahu viacerých polí
Počet indexov s rovnakými prvkami v danom rozsahu
Najdlhšia bitónová následnosť
Golombova postupnosť
Newman – Shanks – Williams má prvenstvo
Rozdiel Dotaz na aktualizáciu rozsahu v O (1)
Algoritmus maľovania plotov
Binárne pole po operáciách prepínania rozsahu M.
Operácia pridania konštantného časového rozsahu na pole
Počítajte prvočísla v rozmedzí
Vytlačte čísla Fibonacci v opačnom poradí
Vytlačte Fibonacciho postupnosť pomocou 2 premenných
Dotazy na XOR najväčšieho nepárneho deliteľa rozsahu
Vypočítať nCr% p
Rezanie tyče
Podskupina najväčších deliteľných párov
Dotazy na GCD všetkých čísel poľa okrem prvkov v danom rozsahu
Zistite, či je podskupina vo forme hory alebo nie
Priemer rozsahu v poli
Podmnožina so sumou deliteľnou m
Skontrolujte, či sa nejaké dva intervaly prekrývajú medzi danou sadou intervalov
Dopyty na sumárny rozsah bez aktualizácií
Problém s podmnožinou súčtu v priestore O (súčet)
Problém s párovaním priateľov
Problém so zlatou baňou
Problém s obkladmi
Permutačný koeficient
Najdlhšie sa zvyšujúca po sebe idúca následnosť
Binomický koeficient
Najlepší čas na nákup a predaj akcií
Počet najdlhšie rastúcich následností
Rozdelenie palindrómu
Program pre problém Bridge a Torch
Problém s booleovskou parentézou
K maximálne sumy prekrývajúcich sa súvislých podradených polí
Ako tlačiť maximálny počet A pomocou uvedených štyroch klávesov
Zbierajte maximum bodov v sieti pomocou dvoch prechodov
Transformácia maximálnej hmotnosti daného reťazca
Problém zalomenia slova
Problém maliarskeho oddielu
Maximálny súčet čiastkového poľa okrem určitých prvkov
Problém s numerickou klávesnicou na mobile
Maximálny súčet bitonických podradených polí
Najväčšia obdĺžniková podmatrica s rovnakým počtom 1 a 0
Vesmírne optimalizované riešenie DP pre problém s batohom 0-1
Problém s tlačou zátvoriek v Matrix Chain Multiplication
Veľkosť podoblasti s maximálnym súčtom
Minimálny počet skokov na dosiahnutie konca
Počet palindromických dráh v matici
Najväčšia obdĺžniková pod matrix, ktorej súčet je 0
Maximálny súčet obdĺžnika v 2D matici
Maximálna následnosť zvyšujúca súčet
Najväčší súčet súvislých podradených polí
Násobenie maticového reťazca
Super škaredé číslo
Počítanie deliteľných párov
Problém s batohom
Dekódujte spôsoby
Najdlhšia palindromická sekvencia
Cieľová suma
Najdlhšia spoločná následnosť
Domový lupič
Rozdelenie palindrómu
Nová hra 21
Rozdielne následnosti
Horolezecké schody
Problém s čiastkovou sumou
Škaredé čísla
Základy dynamického programovania
Problém so zmenou mince
Translate »